Større miljøspørgsmål i Landbrug

Forskere søger efter løsninger på miljøproblemer i forbindelse med landbrug. Maciej Maksymowicz / iStock / Getty Images

Selvom det nordamerikanske kontinent er velsignet med ekstraordinært frugtbar landbrugsjord, hvilket kan have inspireret de ikoniske lyrics "Purple Mountain Majestæter" og "rav bølger af korn," landbrugekspansion er ikke uden problemer.I løbet af de sidste par årtier har landbrugets fødevareproduktion fordoblet, hvilket, ud over at give yderligere nødvendige fødevareforsyninger, har også forårsaget skader på økosystemer og miljøet.

Vand, vand overalt

  • Vandforurening er den mest almindelige miljøproblem i relation til landbruget, i henhold til Encyclopedia of Occupational Health and Safety.Gårde er en væsentlig kilde til nonpoint-eller uregulerede-forurenende stoffer, herunder pesticider, gødning og salte.Vandbehandlingsanlæg ikke er i stand til at fjerne pesticider fra brugt gård vand, så drikkevand og fødevarer til mennesker eller husdyr, der kommer i kontakt med dette vand bliver intractably forurenet.Gødning forurening resulterer i næringsstof

    -mættede vandmasser.De næringsstoffer fremmer algevækst på bekostning af andre vandlevende organismer.Landbruget bidrager også til muld erosion.Jorden skyller ind floder, vandløb og søer, hvilket gør vandet mudret og ugæstfri for bundlevende dyr.

Irrigation Issues

  • Vanding teknologi har gjort det muligt at dyrke afgrøder i midten af ​​tørre dele af landet.Men frodige, grønne marker midt i en ørken kommer til en pris.Aggressiv kunstvanding fører til udtynding af vandforsyningen i vandløb og grundvandsmagasiner, eller underjordiske lagre af vand.Udtømning af grundvand kan også forårsage mineral og salt opbygge i jord, processer kendt som mineralisering og tilsaltning henholdsvis, som gør områder uegnet til landbrug og væksten i naturlige vegetation.

Klimaændringer

  • Den måde, som Jordens overflade reflekterer sollyset kaldes albedo.Overfladen albedo af landbrugsjord er ofte ganske anderledes end i et naturligt landskab.Skovklædte områder, for eksempel, har en lavere albedo end marker eller åbne græsningsarealer.Turning betydelige mængder naturlige landskab, især skove, i landbrugsjord har en indvirkning på klimaet.Ændringer i Jordens albedo kan påvirke lufttemperatur, luftfugtighed, vindhastighed og nedbør.Vanding påvirker også overflade fugt og dermed bidrager til forstyrrelser af jordens overflade energibalance, ifølge Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer.

utilsigtede konsekvenser

  • succes og produktivitet af landbrugsjord er bundet til mangfoldigheden af ​​organismer i tilstødende, nonagricultural økosystemer.For eksempel, insekter, fugle og pattedyr give bestøvning for afgrøder og eliminere visse miljømæssige skadedyr.Skove og vådområder styre frigivelsen af ​​vand og forhindre pludselige oversvømmelser.Med hurtige landbrugs ekspansion, men fordelene ved uforstyrrede økosystemer ignoreres til øjeblikkelig gevinst på penge-afgrøder eller øgede fødevarer krav.

Ressourcer

  • USDA: Landbrug Sekretær Outlines Vision Landbrugsstatistiske løsninger på miljømæssige udfordringer i tale til National Press Club
715
0
1
Landbrug Jobs