Hvad er Risici ved Svovl ?

Indånding svovl kan forårsage åndedrætsbesvær. Hemera Technologies / AbleStock.com / Getty Images

Svovl er et grundstof, der er ikke-metallisk.Det har en bleg gul farve og har ingen lugt.Svovl i gasform kombinerer med ilt til at danne svovl oxid.Svovl anvendes til fremstilling af gødning og forskellige typer af desinfektionsmiddel.Det anvendes også i medicinske laboratorier til at teste hudsygdom.Svovl er imidlertid en farlig element, der skal håndteres med omhu.

Health Farer

  • Svovl i gasfase blander med ilt danner svovldioxid, hvilket er farligt.Indånding af svovldampene medfører irritation af øjne, næse og respiratorisk spor, som fører til hovedpine, svimmelhed og kvalme.Høje niveauer af svovl kan brænde huden, og det kan også forårsage lungeødem, en tilstand, hvor lungerne fyldes op med væske.Indånding svovl kan også forårsage hoste, nysen eller besværet vejrtrækning.

Brandfare

  • Fint støv af svovl spredes i luften er en potentiel fare.Når svovl støv blandes med oxygen, danner svovldioxid, som når det antændes årsager eksplosi

    on.Støv suspenderet i luften let antændes af dampe eller statisk elektricitet og kan forårsage ødelæggende brande.Brande efter svovl er svære at sætte ud, fordi når de spredes tilstedeværelse af oxygen alene tjener til at forøge ilden.

Ætsende Hazard

  • Svovl er stabil og ikke-reaktivt, når tør, men det er meget reaktivt, når det kommer i kontakt med fugt.Dette gør det let reagerer med metaller og mange oxiderende og reducerende midler, når i nærvær af fugt.I nærvær af fugt og oxygen, bliver det svovldioxid, som danner en sur og ætsende opløsning, og forårsager således korroderende af metaller.

Environmental Hazard

  • Når svovl støv kommer i kontakt med ilt til at blive svovldioxid, det har alvorlige miljømæssige risici.Det påvirker de levende organismer omkring området.Svovl forårsager vaskulær skade i venerne i hjernen, hjertet og nyrerne.Svovl kan også forårsage skader på de interne enzymsystemer af dyr.

53
0
1
General Family Health