Hvordan man skriver en indledende rapport

En mand er på et projekt websted holder papir planer. STØTTE / a.collectionRF / Amana billeder / Getty Images

Organisationer bruger Inception rapporter at redegøre for fremskridt på bestemte projekter eller job efter aktivitet er begyndt.Komponenter i en indledende rapport varierer afhængigt af den type projekt eller job, der evalueres.Forfatterne til en indledende rapport vælge mellem generelle grundlæggende elementer, der er relevante at medtage i dokumentet.Disse kan omfatte en introduktion, et afsnit, der opdaterer fremskridt, en forklaring på evalueringsmetode, afsnit om overholdelse, finansielle oplysninger og yderligere behov.Rapporten kan ende med et resumé evaluering og relevante bilag.

Introduktion til Project

  • Som navnet antyder, beskriver fremskridtene under et projekt lanceringen af ​​"start" rapport.Introduktionen indeholder en beskrivelse af projektet og dets formål, og det kan omfatte formålet med den indledende vurdering og en kopi af stillede spørgsmål.

Metode

  • Rapporten skal forklare den metode det bruges.Det bør giv

    e oplysninger om indikatorer, der anvendes til at måle succes, og hvordan de indsamlede fra evalueringen data vil blive brugt.Hvis spørgsmål stilles i evalueringen, omfatter kilderne til de data, såsom projektmedarbejdere, specifikke dokumenter og optegnelser.

Progress opdatering

  • fremskridt opdatering afsnittet Den kan følge den metode forklaring.Mål og aktiviteter, der klæber til tidsplanen og dem gennemført frem til datoen for rapporten er inkluderet i dette afsnit.Enhver afvigelse eller ændringer fra projektets tidsplan er ligeledes regnskabsmæssigt i igangværende opdatering afsnittet.

Compliance Detaljer

  • Hvis projektaktiviteter skal overholde regler eller organisatoriske retningslinjer, give oplysninger om overholdelse i et særskilt afsnit.Dette omfatter alle gældende føderale, statslige eller lokale krav projektet skal opfylde.

finansielle detaljer og yderligere behov

  • give oplysninger om den finansielle forvaltning af projektet, herunder en vurdering af, om projektet opholder sig inden for budgettet.Det næste afsnit skal skitsere, hvad projekt ledere nødt til at fortsætte og afslutte projektet, såsom materialer, udstyr, forsyninger, arbejdskraft og yderligere midler.Forklar, hvordan disse behov påvirker fremtidige arbejde på projektet.

Resumé

  • En kortfattet evaluering af projektet til dato kan tjene som resuméet del af indledende rapport.Summation kan indeholde anbefalinger til fortsat fremgang.

Bilag

  • Betingelser for referencer, der anvendes i rapporten, generelt omtalt i selve rapporten som ToR, er defineret i detaljer i et bilag.Alle relevante dokumenter vedrørende projektet indgår som bilag til indledende rapport.

484
0
1
Projektledelse