Hvad er forskellen mellem en LLC og et Holding-koncernen ?

Den juridiske struktur af en forretningsenhed bestemmer dens ejerskab, kontrol og fordeling indtjening.Selskab med begrænset ansvar, og holdingselskab, undertiden omtales som en bedrift gruppe på grund af sin kontrollerende interesser i en eller flere særskilte juridiske enheder, er to sådanne retlige strukturer.Disse retlige strukturer er unikke i forhold til vedtægterne, der styrer deres ejerskab og kontrol, samt de parametre, der anvendes til at påvirke de enheder drift.

aktieselskab

  • Et aktieselskab, eller LLC, er en juridisk enhed, der kombinerer elementer af både et partnerskab og et selskab, med ejerne af LLC er kendt som medlemmer.En driftsaftale fastlægger struktur LLC og behandler sine medlemmers interesser, fordeling af overskud og tab, og de bidrag af sine medlemmer til virksomheden.En LLC giver beskyttelse med begrænset ansvar af et selskab, ud over evnen til at passere gennem overskud eller tab til medlemmerne.

LLC Fordele

  • Fortjeneste og tab passere gennem LLC til sine medle

    mmer.Som et resultat, IRS betragter virksomhedens indtjening som personlig indkomst af medlemmerne, og som sådan, skatter kun denne indtægt én gang.Den LLC også begrænser eksponering af sine medlemmer til at ansvar for gæld, som virksomheden eller de handlinger, sine medlemmer.Begrænsningen af ​​det enkelte medlems ansvar vedrører medlemmets personlige investering i selskabet eller til et beløb, der er angivet i virksomhedens driftsaftale.Desuden de poster, en LLC skal vedligeholde og de rapporter, at det skal indgive, er mindre belastende end nogle andre juridiske strukturer er.

Holding koncernen

  • Et holdingselskab, eller holde gruppen, er en juridisk enhed, der har påtaget sig en kontrollerende interesse i en eller flere særskilte retlige enheder med henblik på at fastlægge de politikker og ledelse af datterselskaber, der investeres.Som et resultat, enhver kreditor eller erstatningsansvar krav mod en dattervirksomhed er et krav mod denne ene datterselskab i stedet for et krav mod moderselskabet og dets resterende datterselskaber.

Holding Group Fordele

  • Fordelene ved et holdingselskab, eller holde gruppe, omfatter evnen til at udnytte en lille investering i et datterselskab med henblik på at få kontrol over politikker datterselskab, samtidig med at driften afgruppe til at forblive decentralt.Holdingselskabet kan økonomisk gavn af påtagne risici ved dets datterselskaber, samtidig begrænse gruppens ansvar, som måtte skyldes antagelsen om disse risici.Et holdingselskab kan også drage fordel mere end andre organisationer i adgangen for den nødvendige kapital til at gennemføre større operationer.Hertil kommer, at adgangen til lånte midler og evnen til indbyrdes relation en række individuelle holdingselskaber muliggør styring af bedriften gruppe til at erhverve en stor mængde aktiver med en relativt lille investering.

188
0
0
Andre Business Management