Kan en Severance pakken garneret ?

Når en person er i gæld til en anden part, kan denne part anlægge sag for at pådrage samling af gælden.Dette kan omfatte sagsøge debitor, og hvis skyldneren fortsat nægter at foretage betaling efter at være blevet beordret til at gøre det af en dommer, garnishing personens løn.Selvom normal løn normalt garneret, fratrædelsesordninger kan normalt også lovligt garneret af private gæld samlere.

fratrædelsesordninger

  • Fratrædelsesordninger pakker er betalinger foretaget af et selskab til en medarbejder, der er blevet opsagt - eller i nogle tilfælde, frivilligt er trådt tilbage - fra selskabet.Fratrædelsesordninger kan betales i en enkelt engangsbeløb eller de kan portioned ud over en periode.Ligesom normale løn, er de betalinger fra arbejdsgiveren til den ansatte og beskattes i overensstemmelse hermed.

udlæg

  • udlæg love er ikke de samme i hver stat.Hver stat har sine egne regler om, hvornår garnishments kan anvendes og på hvem.Men der er ingen føderale eller statslige love, som beskytter fratr

    ædelsesgodtgørelser, som en arbejdsgiver, når en medarbejder er opsagt fra arrest.Hvis en medarbejder er berettiget til at få sine normale løn garneret, så han kan sandsynligvis have hans fratrædelsesgodtgørelse garneret så godt.

Bankkonto Beslaglæggelse

  • Desuden selv hvis en medarbejder ikke har sin fratrædelsesgodtgørelse direkte garneret - hvilket betyder at det er opfanget, før det udbetales til medarbejderen - medarbejderen stadig har hans bankkonto beslaglagt.Ligesom en inkassator kan have en dommer udstede påbud om udlæg, kan han også bede en dommer om at udstede en ordre af beslaglæggelse på debitors bankkonto.Fratrædelsesordninger midler ikke beskyttet mod dette ved enhver stat eller føderale lovgivning.

Overvejelser

  • Selv om en person er juridisk tilladt at garnere en fratrædelsesgodtgørelse pakke kan logistikken ved at gøre det være en vanskelig opgave.Dette skyldes, at alle garnishments kræver en retskendelse i forvejen.Hvis der ikke kan forventes en fratrædelsesgodtgørelse pakke, før det er udstedt - som om ofte er tilfældet, når en medarbejder er opsagt - det kan være overordentlig vanskeligt at tjene ordren på arbejdsgiveren.

282
0
0
Andre Business Management