Sådan Beregn Hip Rafter længde ved hjælp af Distance Formel

En hofte spær er et spær, der løber fra slutningen af ​​en tagryg til et hjørne af tagskægget.Den pythagoræiske læresætning giver dig mulighed for at beregne længden af ​​hoften spær uden at måle det direkte, hvilket kræver, at du klatre op på taget.Denne sætning hedder det, at længden af ​​en retvinklet trekant er hypotenusen er lig med kvadratroden af ​​summen af ​​kvadraterne af længderne af trekantens to andre sider.

hvad du har brug

 • Angle Finder
 • Målebånd
 • Lommeregner

Instruktioner

 1. Place en vinkelsøg mod undersiden af ​​en af ​​spærene at finde vinklen på taget.Undersiden af ​​et spær er typisk tilgængelig under tagskægget af huset eller på loftet.Antag for dette eksempel, at vinklen af ​​spær er 23 grader.

 2. Mål afstanden mellem hjørnerne af tagudhæng den ene ende af huset for at opnå spændvidden af ​​taget.Antag denne afstand er 25 fod i dette eksempel.

 3. Opdel span af taget med to for at få kørslen af ​​taget.Span af taget er 25 fod, så kørslen af ​​taget er 25

  /2 = 12,5 fod.

 4. Opdel løb af taget ved cosinus af vinklen af ​​taget for at opnå længden af ​​en fælles spær.Løbet af taget i dette eksempel er 12,5 fødder og vinklen på taget er 23 grader, så længden af ​​en fælles spær er 12,5 / cosinus 23 grader = 13,6 fod.

 5. Mål den vandrette afstand fra et hjørne af tagudhæng til slutningen af ​​tagets højderyg.Antag for dette eksempel, at denne afstand er 12 fod.

 6. Tilføj kvadratet af resultatet fra trin 4 til kvadratet af resultatet fra trin 5 for at opnå kvadratet på længden af ​​hofte spær.Længden fra trin 4 var 13,6 fødder, og længden fra trin 5 var 12 fod, så summen af ​​deres kvadrater er 13,6 ^ 2 + 12 ^ 2 = 329 kvadratfod.

 7. Tag kvadratroden af ​​resultatet fra trin 6 for at få længden af ​​hoften spær.Resultatet fra trin 6 var 329 fod, så længden af ​​hoften spær er kvadratroden af ​​326 kvadratfod, eller 18,1 fod.

119
0
0
Small Business Basics