Corporate Vs.Partnerskab balancer

Når flere mennesker åbner en forretning sammen, de har brug for at vælge, hvordan man kan strukturere deres forretning.Nogle organisere som selskaber, mens andre vælger et partnerskab struktur.Virksomheder skaber balancer til at kommunikere med interessenterne.Interessenter omfatter alle med en interesse i virksomhedens præstationer, herunder investorer, långivere eller medarbejdere.Listerne balance, tegner saldi og aktier oplysninger om egenkapital af virksomheden.Partnerskab og virksomhedernes balancer har ligheder og forskelle.

virksomhedsstrukturer

  • Corporations og partnerskaber udfylde forskellige roller for virksomhederne.Selskaber sælge aktier i bestanden til ejerne, eller investorer.Hver ejer bidrager finansielle ressourcer til virksomheden i bytte for en procentdel af virksomhedens overskud eller tab.Partnerskaber dannes, når flere personer er enige om at starte en virksomhed og drive forretning sammen.Disse personer bidrager økonomiske ressourcer eller ledelsesmæssige kompetencer til v

    irksomheden.Disse partnere er enige om, hvordan man opdele overskud eller tab blandt dem.

balanceformat

  • Balancen formatet forbliver den samme for enhver virksomhed.De aktiver, forpligtelser og egenkapital saldi vises på alle balancer.Hvert aktiv saldo vises først, efterfulgt af en samlet værdi.De forpligtelser og egenkapital kontosaldi vises næste, efterfulgt af en tilsammen disse konti.De samlede aktiver skal være lig det samlede indhold af forpligtelser og egenkapital konti.Nogle balancer liste over de aktiver ud til passiver konti.Andre balancer liste over de aktiver ud over de forpligtelser og egenkapital konti.

Ligheder

  • Corporate og partnerskab balancer indeholde flere ligheder.Den grundlæggende format af balancen forbliver den samme, uanset den organisatoriske struktur.De aktiver og passiver balancer vises på samme måde på begge.De aktiver og passiver konti refererer til de samme konti uanset hvilken form for organisatorisk struktur virksomheden bruger.

Forskelle

  • Corporate og balance partnerskab ark indeholder også betydelige forskelle.Disse forskelle vises i egenkapitalen del af balancen.Egenkapitalen afsnit af en corporate balance lister forskellige konti fra dem noteret på en balance partnerskab ark.En foreningens egenkapital regnskab omfatter lagerregnskab, lagerfoerende bidrag efter bestanden værdi og overført resultat.Selskabets nettoindtægt eller nettotab justerer balancen i overført resultat.En interessentskabets egenkapital regnskab omfatter en særskilt kapital konto for hver partner.Selskabets nettoindtægt eller nettotab justerer balancen i hvert kapital konto.

856
0
0
Betjening Af En Virksomhed