Skulle Working Capital også omfatte påløbne renter ?

Cash flow management er en vigtig færdighed for virksomhedens succes.Virksomheder der ikke har tilstrækkelige kontanter befinder sig ude af stand til at betale deres regninger.Virksomheder med overskydende likviditet miste muligheden for at generere et afkast af disse midler.Mange investorer og kreditorer analysere driftskapital af virksomheder til at bestemme, hvor godt selskabet administrerer sin likviditet.Driftskapital anser omsætningsaktiver og kortfristet gæld i virksomheden.Virksomheder kategorisere påløbne renter som en aktuel aktiv eller en aktuel forpligtelse afhængig af den konkrete transaktion.

Working Capital

  • arbejdskapital foranstaltninger likviditeten i virksomheden.Virksomheden foranstaltninger driftskapital ved at fratrække de nuværende aktiver fra de nuværende forpligtelser.Arbejdskapitalen repræsenterer værdien tilbage efter alle opfylde alle de nuværende forpligtelser.Som selskabets arbejder kapitaludvidelser, selskabets likviditet øger også.Det aktuelle forhold konverterer

    driftskapital i et forhold ved at dividere de kortfristede forpligtelser af de nuværende aktiver.

påløbne renter

  • Virksomheder erhverve påløbne renter på to forskellige måder.På en måde, virksomheden låner penge fra en anden enhed.Virksomheden betaler renter på de penge, indtil det tilbagebetaler det fulde beløb.I mellem rentebetalinger, selskabet forrentes regning.På en anden måde, virksomheden låner penge til en anden enhed.Virksomheden modtager renter på de penge, indtil den modtager det fulde beløb fra låntager.I mellem rentebetalinger, virksomheden tilfalder renteindtægter.

Aktuel Ansvar

  • Kortfristede forpligtelser henvises til penge skylder andre, som virksomheden vil betale inden for et år.Selskabet forventer at betale de påløbne renter bekostning, så det repræsenterer en aktuel forpligtelse for virksomheden.Da virksomheden skylder mere påløbne renteudgifter, dets driftskapital og aktuelle forhold nedgang.Da virksomheden betaler sin påløbne renteudgifter og det beløb, den skylder falder, dets driftskapital og aktuelle forhold stigning.

Aktuel Asset

  • Omsætningsaktiver refererer til penge skylder virksomheden fra andre, at det forventer at modtage inden for et år.Selskabet forventer at modtage de påløbne renteindtægter, så det repræsenterer en aktuel aktiv for virksomheden.Da mængden af ​​påløbne renteindtægter stiger, dens arbejdskapital og aktuelle forhold stigning.

605
0
0
Betjening Af En Virksomhed