Hvad er en Kaizen Standard?

Kaizen standarden er en japansk metode til at drive forretning baseret på ledelsesteori af gradvis og kontinuerlig forandring.Kaizen fokuserer på aspekter af en virksomheds processer, der kan raffinerede, forbedres og gøres konstant, med en deraf følgende stigning i effektivitet og produktivitet.Kaizen favner begrebet små ændringer, og fokuserer på at fjerne affald fra alle forretningsprocesser gennem fem hovedelementer.

Teamwork

  • et grundlæggende princip i Kaizen er tanken, at hver medarbejder i en virksomhed har noget af værdi at bidrage med.I Kaizen bør status som arbejdstager ikke afskrække hende fra at udsende en meningstilkendegivelse eller forslag, der kan forbedre en jobfunktion.Kaizen favner begrebet teamwork ved at tilskynde hver medarbejder til at føle sig bemyndiget til at tilbyde selv den mindste idé.Kaizen kræver, at tilsynsmyndighederne skabe et miljø, hvor medarbejderne er ikke bange for at komme med forslag.

Personlig Disciplin

  • Kaizen standarden understreger desuden perso

    nlig disciplin for hver medarbejder, herunder vejledere og dem i forvaltningen.Arbejdstagere, der praktiserer personlig disciplin er villige til at holde sig selv til ansvar for enhver handling de udfører på jobbet.Kaizen kræver virksomhederne at sætte en standard for hver jobfunktion og udfordre arbejdere til at opfylde denne standard.Medarbejderne anerkender, at de er en del af et team, og at undlade at udføre deres job korrekt har en negativ indvirkning på hele produktionsprocessen.

forslag til forbedringer

  • Kaizen standard kræver løbende forbedringer i enhver virksomhed, fra menneskelige ressourcer til kvalitetskontrol.Et centralt aspekt af Kaizen er, at forslag til forbedringer er fremstillet udelukkende af de mennesker, der udfører arbejdet på en daglig basis.Medarbejderne opfordres til nøje at overholde de måder, hvorpå de arbejder, og at bemærke forhindringer eller forsinkelser, der forhindrer dem i at fungere ved maksimal effektivitet.Til effektivt at gennemføre Kaizen standarden, skal ledelsen tage medarbejdernes forslag alvorligt og konstant give oplysninger om gennemførelsen af ​​forandringer.

Forbedret Moral

  • Kaizen standarden kan ikke opnås uden god moral blandt virksomhedens medarbejdere.Det er afgørende for virksomhedens ledelse at skabe et klima af støtte til de ansatte og give dem, så de tror, ​​de har en reel interesse i, hvordan virksomheden fungerer.En værdsat arbejdsstyrke viser ofte høje niveauer af produktivitet, sammenlignet med en arbejdsstyrke med lav moral, der kan opleve nedsat produktivitet og øget konflikt mellem medarbejdere og ledelse.

Quailty cirkler

  • Kvalitet cirkler er vigtigt at fjerne affald og hindringer, der forhindrer en virksomhed i at fungere med maksimal effektivitet.I Kaizen standard, kvalitet cirkler består af små grupper - som regel fiveshow ni mennesker - der vælger en gruppeleder og mødes regelmæssigt for at drøfte, hvordan man løser problemer, der opstår på arbejdspladsen.Målet med en kvalitet cirkel er at udvikle relevante og rettidige løsninger, der kan gennemføres i en kort periode.Kaizen standarden kræver, at ledelsen til at reagere hurtigt på kvalitetscirklen anbefalinger.

Ressourcer

  • Ekspert Manage: Kaizen
751
0
0
Betjening Af En Virksomhed