Om HR Management & Principper , Work

Principperne for menneskelige ressourcer (HR) ledelse er almindeligt opført i form af de "fire C'er" (selv om nogle teoretikere har listet så mange som 10 Cs).Som første gang beskrevet i 1984 af Michael Beer et al i "The Harvard Kort over HRM," de er kongruens, kompetence, omkostningseffektivitet og engagement, og de er typisk anvendes til at evaluere effektiviteten af ​​HR-management.

Congruence

  • Effektiv HR-management involverer identifikation af organisatoriske mål og forståelsen af ​​den menneskelige ressource afdeling rolle i at hjælpe organisationen at opfylde disse mål.For at opfylde princippet om kongruens, er det vigtigt at tilpasse individuelle medarbejder mål med organisatoriske mål.Dette sker gennem en korrekt forvaltning af en række HR-funktioner, fra at rekruttere medarbejdere, der er i stand til at bidrage til organisatoriske mål at udvikle de eksisterende arbejdsgrupper til at tilpasse sig den organisatoriske strategi.

Kompetence

  • HR Manager spiller en central rolle i at si

    kre ledere i hele organisationen har kompetence til at administrere deres medarbejdere effektivt.Det er afgørende for HR-ledelse for at forstå den rolle af ledere i hele organisationen i den vellykkede anvendelse af menneskelige ressourcer.Undersøgelser har konsekvent fundet, at ledere er direkte ansvarlig for fattige medarbejdernes holdninger og medarbejder performance problemer.Når der opstår problemer med ydeevnen, er det typisk op til HR manager til at træde til og vurdere situationen for at fastslå årsagen til problemet.

Omkostningseffektivitet

  • Omkostningseffektivitet kan styres gennem effektiv anvendelse af performance management.HR-afdelingen er almindeligt til opgave at udvikle performance management processer, der vil opfylde organisatoriske mål uden at sprænge budgettet.Effektiv HR-styring af ydeevne fører til højere produktivitet, som så har en positiv indvirkning på bundlinjen.En undersøgelse fra 2004 foretaget af National Bureau of Economic Research, siger medarbejdernes opfattelse af rimeligheden af ​​ydeevne vurderinger påvirke deres opfattelse af, om udførelsen faktisk påvirker beslutninger erstatning.

Commitment

  • HR-ledelse er en vigtig drivkraft for karriereudvikling i organisationen.Udvikling karrieren for medarbejdere på alle niveauer bidrager til engagement af medarbejdere til organisationen.Arbejdstagere, der ser nogen fremtid for sig selv inden for en given organisation vil naturligvis mangler en følelse af engagement i organisationen.Omvendt, når HR-management arbejder med den enkelte medarbejder til at udvikle karrieremål samt en plan for at møde dem, arbejdstagere udvikler en højere grad af engagement i organisationen.

963
0
0
Generaldirektoratet For Menneskelige Ressourcer