Gør At- Will medarbejdere skal give meddelelse Før Afslutning ?

Den bredt accepteret definition for at-vilje beskæftigelse er, at arbejdsgiveren eller arbejdstageren kan afslutte arbejdsforholdet til enhver tid med eller uden varsel, uanset årsag eller uden grund overhovedet.Føderale, statslige og lokale love forbyder arbejdsgivere fra at affyre en medarbejder baseret på diskriminerende faktorer, dog.

At-Will Beskæftigelse

 • Med undtagelse af Montana, arbejdsgivere i den private sektor i hver stat overholde de på-vilje beskæftigelse doktrin.Det at-vilje beskæftigelse doktrin betyder blot ansættelsesforholdet kan afsluttes til enhver tid ved enten arbejdsgiveren eller arbejdstageren, med eller uden varsel, uanset årsag eller uden grund.Ved læsning af definitionen, mange medarbejdere synes, det er bare en anden lov, der favoriserer arbejdsgiverne;dog at-vilje beskæftigelsen doktrin er faktisk meget neutral givet en fuldstændig forståelse af historien om at-vilje beskæftigelsen og dens mangel på begrænsninger.

Undtagelser

 • Montanas undtagelse er baseret på

  den praksis, at den i det-vilje doktrin slutter, når medarbejderen afslutter seks måneders ansættelse.Det giver arbejdsgiverne mulighed for at skære deres tab i en prøvetid tidligt i forholdet, bør der ikke være et godt match i form af kvalifikationer, ydeevne eller filosofi.Beskæftigelsen i den offentlige sektor er en anden undtagelse til at-vilje beskæftigelse doktrin - medarbejdere, der arbejder i den offentlige sektor, hvad enten føderale, statslige eller nogle lokale regeringer - kan ikke afsluttes, medmindre det er for god sag.Kollektive overenskomster og ansættelseskontrakter er også undtagelser fra doktrinen.Med andre ord, at-vil beskæftigelsen gælder for ansatte ellers ikke er omfattet af en kontrakt.

Udmeldelse og Notice

 • At-vil medarbejderne er ikke forpligtet til at give meddelelse.Ifølge den at-vilje beskæftigelse doktrin, kan en medarbejder bogstaveligt beslutte det ene øjeblik til at forlade sit job og gå ud af døren det næste øjeblik.Nogle virksomheder henvise til denne type fratræden som job opgivelse;Men selv job nedlæggelse er ikke et begreb defineret af føderale love, selv om visse stater bruger dette udtryk om krav om arbejdsløshedsunderstøttelse.Mange medarbejdere informere deres arbejdsgivere via opsigelsesbrev eller oral meddelelse om, at de agter at holde op.En medarbejder hensigt til at træde tilbage fra sit job behøver ikke at overholde nogen form for faglig standard eller høflighed, såsom to-ugers opsigelsesperioden.

Konsekvenser

 • Når en medarbejder hævder hendes rettigheder i henhold til at-vilje beskæftigelse doktrin, kunne hun være underlagt konsekvenser i forbindelse med den endelige lønseddel og betale for påløbne ferie.Under Fair Labor Standards Act, er der ingen krav til arbejdsgiverne til at give medarbejderne deres endelige lønseddel umiddelbart efter fratræden.Det er sagt, hvis en medarbejder, der fratrådte ikke modtager en lønseddel ved næste planlagte lønningsdag, US Department of Labor, løn-og time division yder bistand til ansatte, der kræver vejledning.Arbejdsgiverens ansvar vedrørende den endelige løn og kompensation for påløbne ferie er kodificeret af staten - ikke føderale lovgivning.

Ressourcer

 • Arbejdsplads Fairness: Final Pay
 • Society for Human Resource Management
 • National Human Resources Association
 • Society for Industrialog organisationspsykologi, Inc.
 • Workforce Management
116
0
0
Generaldirektoratet For Menneskelige Ressourcer