Sådan Lavere pH i svømmebassiner

Når en pulje pH-niveau er for højt, puljen er sårbar over for problemer med mikroorganismen og algevækst, samt svømmer ubehag.Tilføjelse en sur ændring af vandet vil trække pH ned til et acceptabelt niveau, men andre faktorer end bare surhed kommer i spil.

Hvorfor pH Matters

Waters pH er et mål for vandets relative surhed eller basiskhed.Når pH er 7,0, vandet er neutralt, hverken sur eller basisk.Når pH er mindre end 7, er vandet surt , og ​​når pH er større end 7, er vandet grundlæggende .

pH niveau af swimming pool vand spørgsmål, fordi, hvis pH er for høj, mener klor der er almindeligt anvendt som desinfektionsmiddel i vandet ikke arbejde effektivt.Ved en pH-niveau på 7,0, for eksempel chlor er 73 procent effektive, men ved en pH på 8,0, er det kun 21 procent effektive.Høj pH kan også forårsage uklart vand, hud- og øjenirritation, og opbygge af mineralsk skalaen på overflader.Generelt ideelle pH-område til bassinvandet er mellem 7,2 og 7,8 .

Pool vand pH har ten

dens til at glide opad naturligt over tid og med brug af poolen, men det kan også stige markant, når poolens samlede alkalinitet er for højt, eller når alt for meget pH-stigende kemikalie tilsættes til puljen.

Kemikalier til lavere pH

En af de mest almindeligt anvendte pH-reducerende kemikalier er saltsyre , som er en flydende opløsning af saltsyre.En anden almindelig pH reducering er natriumbisulfat , som er tilgængelig i granulær form.Mindre almindeligt anvendte syrer omfatter svovlsyre og salpetersyre.

Tilføjelse Acid

Før du tilføjer syre til din pool for at sænke pH-værdien, skal du bruge en vand testkit til at kontrollere pH, total alkalinitet og borat niveauer , som alle vil påvirke, hvor meget syre, du bliver nødt til at tilføje, som vil typen af ​​pH-reducerende kemikalie du bruger, og størrelsen af ​​din pool.Vand alkalinitet og borater fungere som buffere til ændringer i pH, så jo højere disse niveauer, jo mere syre, du bliver nødt til at tilføje at sænke pH.

Når du har indsamlet alle disse oplysninger, skal du bruge en vand-kemi lommeregner til at bestemme, hvor meget syre skal du tilføje.

Forbered syren ved at hælde det i en plastik spand pool vand, og derefter, mens poolens pumpe kører, og der er ingen svømmere i puljen, forsigtigt hælde syreopløsningen i den dybe ende af bassinet.

Advarsel

  • Syrer er ætsende og kan forårsage alvorlige forbrændinger. Bær beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse og beskyttelsesdragt, når du arbejder med dem.Ved udarbejdelsen af ​​syreopløsningen, altid hælde syren i vandet.Hæld aldrig vand i syre, kan da dette skaber en farlig kemisk reaktion.

Tilføj syre lidt ad gangen , ikke mere end omkring en kvart pr 10.000 liter vand, og teste pH-niveau efter ca. 4 timer.Hvis pH er stadig for højt, tilføje mere syre, op til det anbefalede samlede dosis, og retest igen i 4 timer mere.

Når pH er igen i det anbefalede område, omprøvning poolens total alkalinitet og justere den efter behov.

351
0
0
Svømmebade & Spas