Fuldmagt & Ejendom

Fuldmagter kan bruges i fast ejendom tilbud . ejendomsmægler billede af Andrei Merkulov fra Fotolia.com

Retten til at tillade en anden til at træffe beslutninger på dine vegne kan typisk transporteres gennem indrømmelse af en fuldmagt.Disse dokumenter tillader en person (normalt omtalt som det vigtigste) for at give en anden person (typisk benævnt agent eller advokat-i-faktisk) til at træffe beslutninger for ham.Fuldmagter kan finde anvendelse på ejendomshandler, enten eksplicit eller implicit på grund af den magt, de giver.

General Ring for pris

  • Den bredeste tildeling af fuldmagt (POA) kommer fra en generel POA.Disse dokumenter tillader agenten til at handle på vegne af hovedstolen i alle lovligt tilladte beslutninger, herunder finansielle og ejendomshandler.Agenter med generel POA kan fungere med næsten ustraffet, når der træffes beslutning om hvad de skal gøre med hensyn til hovedstolen, herunder køb og salg af fast ejendom på den hovedforpligtedes vegne.

Begrænsninger

  • Fuldmagter kan også laves til specifikke formål.Disse

    POA er generelt betegnes som begrænset POA, og kan skræddersys så bredt eller så snævert som de vigtigste ønsker.Typisk begrænset POA tillade ejendomsmæglere ret til at indlede forhandlinger på vegne af hovedstolen, der handler på hendes vegne, da agenten forsøger at købe eller sælge fast ejendom.

Betingelser

  • Nogle af advokat beføjelser ikke træde i kraft, før visse begivenheder eller betingelser er opfyldt.Disse er generelt betegnes som fjedrende POA, og kan anvendes på fast ejendom så godt.For eksempel kan en hovedstol give fjedrende POA i tilfælde han bliver syg eller kommer til skade.En sådan POA kan være generel eller begrænset, og kan give agenten mulighed for at afhænde eller købe fast ejendom.

Holdbarhed

  • Fuldmagter typisk opsige så snart agenturgiveren bliver ude af stand til at tilbagekalde dem.Det betyder, at hvis hovedstolen dør, eller på anden måde bliver uarbejdsdygtig, er beføjelser agenten straks afsluttes.Selv hvis agenten havde generelle POA, at personen ikke længere er i stand til at handle på den hovedforpligtedes vegne.Dog kan en POA gøres holdbare, hvilket betyder, at agenten kan virke, selv efter den hovedforpligtedes uarbejdsdygtighed.Holdbar POA skal udtrykkeligt givet, og anvendes typisk til sundhedssektoren eller ejendom-planlægning situationer.

Dokumentation

  • Selvom hver stat har forskellige love om brug af fuldmagter, alle stater kræver disse beføjelser, der skal ydes skriftligt.Opdragsgivere kan yde disse beføjelser til enhver kompetent agent, generelt gennem skrifter, der er underskrevet af begge parter.Fast ejendom fuldmagter kan formidles gennem talrige POA, men medmindre at yde generel POA, skal dokumentet generelt udtrykkeligt tillader agenten at foretage ejendomshandler.

685
0
1
Real Estate Law