Juridiske Tilfælde af kulancebetaling Krav i Forsikring

"Ex gratia" is a latin word meaning something is done out of grace or favor, not by legal right. amerikanske højesteret billede ved dwight9592 fra Fotolia.com

en kulancebetaling er en goodwill betaling.En lavet af et forsikringsselskab eller et forsikringsselskab til deres forsikrede, selvom virksomheden måske ikke har en juridisk forpligtelse til at foretage betalingen.Disse betalinger betragtes som "umotiveret" og kan have retsvirkninger for forsikringsselskabet.På grund af dette, kan ex gratia betalinger til tider ender i retssager.

Lexington Insurance Co v Prudential Re-forsikring Company of America

  • fra Massachusetts Superior Court, 1997, No. 95-4083:. Retten fandt, at en re-forsikringsselskab ikke var forpligtet til at tilbagebetalegenerel ansvarsforsikringsselskab, som frivilligt bosatte et krav med en forsikret anklaget for en handling af konvertering.Retten fandt det frivillige forlig udgjorde en kulancebetaling og forklarede, at den normale "følg formuer" rule of genforsikring ikke finder anvendelse i en situation, hvor bygden var helt frivilligt og uden nogen retlig forpli

    gtelse.

Aetna Casualty og Kaution Co v. Home Insurance Co.

  • 882 F.Supp.1328, 1346, SDNY1995: Retten fandt, at hvor der er sammenfald mellem den generelle forsikringsselskabet og deres re-forsikringsselskab vedrørende dækning eller en politik, der findes en kontraktlig forpligtelse for at friholde skadeforsikringsselskab for eventuelle tab udbetalte re-assurandørpå grund af krav eller afvikling.Den domstol sagde også, at ex gratia betalinger ikke ville kvalificere sig under denne doktrin, da disse betalinger, lavet for at undgå en dyrere kulør, ikke var i overensstemmelse med dækket politikker.

Granit State Insurance Co v. Ace amerikansk Re-forsikring Co

  • I en kendelse af 27 marts, 2007, dommer Richard B. Lowe III, trådte hans dom i New York Supreme Court, der forklarer, atretten enig i, at de to undtagelser fra de "følger de formuer regel" er ond tro og ex gratia betalinger.Ond tro kan omfatte aftalt spil eller bevidst svindel.Ex gratia betalinger kan ske til en forsikret / sagsøger, der truer dyrt sagsanlæg større end værdien af ​​kravet, hvilket gør at betale kravet den billigere løsning.

76
0
1
Borgerlige Retssager