Sådan File en Motion for at håndhæve en aftale

Anmode retten til at håndhæve din kontrakt . Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

En bevægelse for at håndhæve en aftale er en retssag for at håndhæve en kontrakt.Den forurettede part anmoder retten om at kræve den udeblevne part til at overholde vilkårene i parternes aftale.At sejre i håndhævelsen ydelse eller skal tildeles penge erstatning for den misligholdende parts misligholdelse, skal du fastslå eksistensen af ​​en gyldig kontrakt, til de væsentlige vilkår i denne kontrakt, og rettens kompetence høre din sag.

Instruktioner

 1. afgøre, om der var en juridisk bindende kontrakt.En vag kontrakt, der ikke præcisere nærmere hver parts respektive opgaver er uden retskraft.Kontrakten skal vise der har været en "møde sind", og har vilkår specifikke nok, at hver part forstår sine forpligtelser over for den anden part.I dit forslag om at gennemtvinge kontrakten, etablere mødet mellem sind og de særlige vilkår i aftalen.

  Var der en eksigibel kontrakt ?
 2. Identificer de væsentlige vilkårene i aftalen.For at håndhæve et salg kontrakt, afgøre, om kontrakten ident

  ificerer parterne til kontrakten, at produktet, prisen og tidsrammen for salget.For at håndhæve en resultatkontrakt, afgøre, om kontrakten identificerer parterne i aftalen til handling skal udføres, og tidsrammen for performance.I dit bevægelse for at håndhæve, skitsere de væsentlige vilkår i aftalen og hævder en misligholdelse af denne aftale af sagsøgte.

  Identificere vilkårene i kontrakten .
 3. Request skader.Hvis aftalen indebærer en tarmkanalen af ​​fast ejendom eller et kunstværk, sådan at penge skader ikke vil kompensere dig, anmode retten om at pålægge specifikke ydeevne til at sælge varen.Hvis du var steget udgifter som følge af sagsøgtes misligholdelse, anmode retten om en tildeling af dine faktiske skader.

  Bestem skader.
 4. Identificer en domstol med jurisdiktion.Visse domstole er udpeget til at høre andragender at håndhæve en kontrakt.Ikke alle domstole kan høre kontrakt tvister.Normalt staten og amt, hvor kontrakten er indgået, eller det amt, hvor ydelsen er at forekomme vil have domstole med jurisdiktion over den omstridte sag.Nogle små-fordringer domstole har en grænse for det beløb, de kan prisen som erstatning.Andre domstole har ingen grænser på dollaren mængden af ​​dom.Mange skriftlige kontrakter omfatter en klausul om, at begge parter er enige om at love og jurisdiktion i en bestemt tilstand domstol, hvis sagen er ført proces.

  Fil bevægelsen i en domstol med jurisdiktion.
 5. File andragendet og tjene det for sagsøgte.Når du har forberedt din andragende, indsende det og de ledsagende stævning til retten.Levere andragendet og stævning til retten fuldmægtig ved retsbygningen og betale gebyrer på.Andragendet og stævning vil blive serveret på den navngivne sagsøgte af en lokal sherif stedfortræder eller en registreret stævningsmand.Engang tjente, vil sagsøgte have en frist fastsat af lokale regler for at besvare andragendet.Når sagsøgte filer svaret, kan du bede retten til en høring for din andragende.

  Serveres sagsøgte.

Tips & amp;Advarsler

 • Consult en advokat før indgivelsen din bevægelse.
 • Nogle kontrakter er aldrig håndhæves uanset specificitet --- for eksempel, kontrakter udføre en ulovlig handling.Mindreårige og inkompetente personer ikke lovligt indgå en kontrakt;enhver påstået kontrakt med en mindreårig eller en inkompetent person ikke kan håndhæves.
 • Nogle kontrakter er ikke håndhæves, medmindre de er skriftlige, såsom kontrakter der foretager salg af fast ejendom.
827
0
6
Borgerlige Retssager