Bedsteforældres rettigheder i Rhode Island

Bedsteforældres samværsret er begrænset af Rhode Island vedtægter. bedsteforældre med barnebarn billede af Pavel Losevsky fra Fotolia.com

almindelige Love Rhode Island mulighed for visitation af bedsteforældre i begrænsede tilfælde.Bedsteforældre visitation og forældremyndighed landsdækkende blevet indskrænket som følge af den amerikanske højesterets afgørelse i Troxel v. Granville (2000).Siden Troxel beslutningen, Rhode Island, ligesom andre stater, gør bedsteforældre visitation og forældremyndighed interesser som sekundær til ønskerne fra de biologiske forældre.

bevisbyrde

  • Bedsteforældre samværsret er omfattet af Rhode Island General Laws § 15-5-24.3.Rhode Island strækker sig til de naturlige forældre formodningen om, at forældrenes beslutninger i forbindelse med visitation er rimelige.En bedsteforælder andragende til visitation bliver nødt til at overvinde denne formodning ved klare og overbevisende beviser, hvilket er en høj bevismæssig standard.Hvis retten skønner afgørelsen af ​​de naturlige forældre til at være rimelige, så ingen visitation vil b

    live givet.

Faktorer, der skal analyseres

  • Hvis en bedsteforælder overvinder formodningen til fordel for de biologiske forældre, så domstolen anmeldelser andragendet, under hensyntagen til den bedste interesse for barnet.Bedsteforældrene skal vise, at de gentagne gange har forsøgt at besøge barnebarn i de 90 dage forud for datoen for den bevægelse og blev nægtet visitation af forældrene.Bedsteforældrene skal også vise, at der er ingen anden måde, de kan besøge barnebarn uden retten indgriben.

Yderligere overvejelser

  • Bedsteforældre skal indgive et andragende, efter at alle andre rimelige foranstaltninger er udtømte for at øge sandsynligheden for succes.Derfor bedsteforældre bør gøre alt for at mindelighed løse visitation spørgsmål i god tro og dokumentere deres indsats.Mange domstole har den skønsmæssige beføjelse til at mægling i emner som visitation.Rhode Island domstole kan bestille mægling under 15-5-29 i forbindelse med skilsmissesager.Der er ingen specifik mægling bestemmelse med hensyn til bedsteforældre visitation, men domstolen sandsynligvis ville positivt se en bedsteforælder bestræbelser på at indgå mægling, før indgivelse af et andragende til visitation.

846
0
1
General Familieret