Hvordan at tage Forældremyndighed fra en forælder

Du skal indgive et andragende til forvaring for at fjerne et barn fra en uegnet forælder. Jupiterimages / Polka Dot / Getty Images

domstole respekterer grundlæggende ret en forælder til at hæve og træffe beslutninger for sine børn, og dermed tager forældremyndighed over et barn fra hendes naturlige forældre er kun mulig i meget begrænsetomstændigheder.Dette omfatter situationer som, hvor en forælder er blevet afgøres uegnet, er blevet fængslet i en længere periode, eller har begået vold i hjemmet, misbrug eller vanrøgt af et barn.I disse situationer kan du indsende et andragende til forvaring i den relevante domstol, hvor retten vil vurdere andragende at afgøre, om en ændring af forældremyndigheden er i barnets bedste interesse.

hvad du har brug

 • andragende til forældremyndighed

Instruktioner

 1. Udkast dit andragende.Du kan få en tom kopi af andragendet form fra dit lokale retsbygning kontor af degnen.Hvis der har været en tidligere forældremyndighed eller værgemål tilfælde bruge denne billedtekst til din bevægelse, ellers degnen vil tildele din andragende et sagsnumm

  er, når du filen.Hvis du mener, der er en nødsituation grundlag for dit andragende, kan du bruge nødsituation andragende til forvaring form.

  Mens detaljerne i formen varierer fra jurisdiktion, skal du medtage detaljerede oplysninger om barnet, forældrene, eventuelle værger, sammen med dine finansielle oplysninger.Herudover inkluderer en kopi af det aktuelle forældremyndigheden rækkefølge (hvis der findes).Input til fortællingen din anmodning om forældremyndighed, og give en kort forklaring på dit grundlag for anmodningen.Du skal medbringe mindst to kopier af andragendet, da nogle domstole kræve op til seks kopier, der skal indgives til den originale, selv om disse domstole giver normalt betalt adgang til en fotokopi maskine.

 2. Fil andragendet i familien eller ungdomsdomstol, hvor barnet bor.Er du i tvivl kan du ringe til degnen kontor for at spørge, hvor du skal indsende forældremyndigheden andragende.Der vil være arkivering gebyrer, som varierer.Fra den dato, offentliggørelse, for eksempel arkivering gebyr for en varetægtsfængslet andragende er $ 90,38 i det første retskreds i Pennsylvania.

  Når du indsende din andragende, vil du modtage en stemplet kopi, som du skal tjene på de naturlige forældre og eventuelle udnævnte vogtere via speciel proces server som amtet sherif.Hvis dit andragende er baseret på en nødsituation grundlag, vil der være en accelereret hørelse tidsplan, og du kan blive sendt til en høring.

 3. Præsenter din sag under retsmødet.Hvis du indgivet en nødsituation hørelse, kan din andragende straks høres på "ex parte" grundlag - uden tilstedeværelse af de andre parter - hvor en domstol kan indtaste en midlertidig rækkefølge og derefter indstille en høring dato på en permanent ændring.Bemærk, at retten bliver nødt til at høre om en umiddelbar trussel om skade at udstede en nødsituation orden.

  For ikke-akut andragender, vil retten fastsætte en høring, hvis parterne ikke kan nå til enighed på et varetægtsfængsling.Du vil være i stand til at præsentere dit vidnesbyrd og vidner til dommeren, og forældremyndighedens indehaver får lov til at bestride dine påstande.Hvis retten finder, at en ændring er hensigtsmæssig baseret på den bedste interesse for barnet, vil den træde en ordre af modifikation.

999
0
1
Forældremyndighed Law