Texas Labor Love om Final Paycheck Når opsige en medarbejder

Texas har en payday lov . flag billedet ved jimcox40 fra Fotolia.com

Texas Payday Loven regulerer, hvordan arbejdsgiverne skal give medarbejderne deres endelige lønseddel på at medarbejderens opsigelse.Texas Workforce Kommissionen håndhæver loven, som pålægger forskellige krav til forskellige typer af medarbejder adskillelse situationer.Texas arbejdskraft love adskiller også endelige betale fra fratrædelsesgodtgørelse.Afhængigt af, hvordan adskillelsen indtraf, arbejdsgiveren har visse frister for at give medarbejderen den endelige lønseddel.Texas lov udtrykkeligt forbyder arbejdsgiverne fra at tilbageholde den endelige lønseddel ud over den lovbestemte frist for en eller anden grund, herunder straffe medarbejderen for at overtræde orden eller tvinge tilbagelevering af selskabets ejendom.

Ufrivillig Separation

  • Texas Payday Loven kræver, at arbejdsgiverne betaler de ansatte deres sidste lønseddel inden for seks kalenderdage efter en medarbejders decharge.Dette seks-dages kravet gælder kun for ufrivillig adskillels

    e.Hvis en arbejdsgiver brande eller lægger ud medarbejderen, eller medarbejderen fratræder med "gensidig aftale", skal arbejdsgiveren opfylde kravet seks dage.

Frivillig Separation

  • I situationer, hvor den ansatte forlader frivilligt, arbejdsgiveren har mere fleksibilitet i udstedelsen den endelige lønseddel under Texas lov.Frivillig adskillelse betyder situationer, hvor medarbejderen kunne have holdt arbejder ved valg.Det mest almindelige eksempel på frivillig adskillelse er, når en medarbejder afsluttes.Andre eksempler er at gå væk fra jobbet stedet eller opgive jobbet, eller går på pension.I disse tilfælde kan arbejdsgiveren udstede, at medarbejderens endelige lønseddel på næste regelmæssige payday.

Severance

  • Texas Payday loven ikke kræver, at arbejdsgiverne betaler fratrædelsesgodtgørelse, som er ekstra penge uden en medarbejders løn, som nogle arbejdsgivere er enige om at betale i visse adskillelse situationer.Fratrædelsesgodtgørelse normalt tillader en opsagt medarbejder nogle vejrtrækning samtidig søger ny lønnet beskæftigelse.Men hvis en medarbejder har en skriftlig ansættelseskontrakt, der sørger for fratrædelsesgodtgørelse, skal arbejdsgiveren ære denne aftale.Texas arbejdskraft love skelne fratrædelsesgodtgørelse fra den endelige lønseddel og ikke pålægger frister for fratrædelsesgodtgørelse.

Regressagen

  • Ansatte, der mener, deres arbejdsgiver overtrådt Texas ret med hensyn til deres endelige lønseddel kan indgive et andragende med Texas Workforce Kommissionen, delstatsregeringen organ til opgave at håndhæve Texas arbejdskraft love.Andragerne skal helt udfylde klageformularen nøjagtigt og læseligt, underskriver klagen og har det notarized.Den TWC gennemfører høringer om lønkrav via telefon, og hver part har mulighed for at fremlægge beviser.Den TWC udsteder en skriftlig afgørelse efter høringen.En klage kan ske senest 21 dage fra datoen for afgørelsen til særlige høringer opdeling af TWC.

Ressourcer

  • Texas Workforce Kommissionen
890
0
1
Generelle Lov Beskæftigelse