Om beslaglagt biler

Om beslaglagt biler http://www.sxc.hu

Når en bil er beslaglagt, er det taget fra føreren og placeres i den midlertidige forældremyndighed over et impound parti.Når en retskendelse er blevet fulgt op med og en bil er beslaglagt og overtaget af politiet eller DMV, vil bilen forblive i impound parti eller returneres til kilden, der indgav den retskendelse.Biler koster penge at blive beslaglagt.De bøder og gebyrer vil senere blive indsamlet fra den person, der havde forudgående besiddelse af køretøjet.

Funktion

  • Køretøjer er beslaglagt når de er blevet placeret ved et spring sporstof, politiet afdeling eller Institut for Motorkøretøjer.Nogle biler er beslaglagt frivilligt af ejeren, men som regel bilen skal overtaget af en ødelæggende tjeneste eller en kranvogn for at sikre, at køretøjet fjernes hurtigt og sikkert.En retskendelse skal først indhentes, før en bil kan tages tilbage eller tages fra en ejendom.Når en bil er blevet taget fra ejeren, det er derefter sendt til en impound masse,

    der er gated, låst og under tæt sikkerhed.Dette er for at forhindre tyveri og for at forhindre interferens fra offentligheden, hvis bilen er en del af et gerningssted.Biler kan tages tilbage, fordi der var en forbrydelse begået, har billån faldet bagud på betalinger, bilen er uforsikret, eller bilen er en del af ejendom beslaglagt af regeringen til at betale tilbage skatter eller andre bøder, der fortsat udestående.

Tidsramme

  • Når en bil har en for at blive beslaglagt beslaglæggelse skal være afsluttet inden for 24 timer.Et spring sporstof kan lejes til at lokalisere et køretøj og de whereabouts, såsom hvor den er parkeret, og hvilken adresse, det er placeret på.Når en bil er repossessed grund af en retskendelse, bilen er så i forældremyndigheden over statslige eller lokale myndigheder, og kan ikke returneres ejeren, indtil en aftale er indgået af alle involverede parter.De fleste biler er beslaglagt på ubestemt tid, eller indtil sendt til en politi eller offentlig auktion, hvor der skal sælges til højestbydende, dengang midlerne vil blive brugt til at betale restbeløbet af eventuelle udestående tilbageholdsret eller gæld mod bilen.

Effekter

  • Når en bil er beslaglagt, det beskytter bankerne, regeringen, finansielle institutioner og retshåndhævelse ved at have bilen tilbage, så den kan sættes på auktion eller salg at få dækket omkostningerne.Andre gange, vil have bilen i besiddelse af et gerningssted enhed med til at sikre sagen modtager alle de beviser fra ulykken.Mange gange det lån, der blev taget ud på bilen er blevet efterladt ubetalte flere måneder ad gangen, der forårsager en restancer i debitorer.Når en bil er beslaglagt, er ejeren af ​​køretøjet stadig holdt ansvarlig for at betale den resterende del af lånet.Hvis bilen er solgt på auktion, kan forskellen i hammerslagsprisen og det skyldige beløb blive tilgivet.Men gebyrer, håndtering gebyrer for transport af køretøjer, titel og forsikring gebyrer er stadig forpligtet til at blive betalt af ejeren.

Overvejelser

  • når en bil repossessed og derefter beslaglagt, kan det ikke altid købes tilbage.Det er på foranledning af den person eller virksomhed, der indgav den beslaglæggelse at foretage denne bestemmelse.For biler, der er involveret i ulykker eller gerningssteder, det kunne være måneder før bilen er endda løsladt fra politiets varetægt og solgt på en auktion.Hvis en stor sum penge skylder på køretøjet på grund af efterbetalinger eller hvis bilen var repossessed da dette ikke var forsikret, vil penge skal betales fuldt såvel som alle sent gebyrer og håndtering før bilen kan returneres ellerfrigives.

Forebyggelse / Solution

  • Have en bil beslaglagt en ikke kun et alvorligt problem, er det også et juridisk spørgsmål - ikke noget, der altid kan let afhjælpes.For en bil bliver overtaget og beslaglagt af en bank, og sørg for, at betalingerne er altid på tid eller en bindende betaling arrangement er på plads, vil sikre bilen vil ikke blive sendt til impound parti.For hastighedsoverskridelser, hensynsløs kørsel og ubetalte billetter, der tager sig af afbetale penge skylder staten samt at undgå at bryde love vil forhindre politiet i beslaglæggelse af bilen.

309
0
1
Bil Beslaglæggelse