Marine Insurance Information

Marine forsikring kommer i forskellige former afhængigt af, hvis et fartøj er navigere på havet eller bruges på indre farvande såsom de store søer.Forsikring kan omfatte dækning for lystbåde, dækning for en husbåd og standard dækningsområder for indre både.Bådene kommer i mange typer og har mange anvendelsesmuligheder såsom transport af gods, befragtning samt glæde cruising.En båd eller marine forsikring kan også komme i forskellige typer og dækninger.

Yacht Politik

  • en yacht politik bruges til at dække lystfartøjer, herunder motorbåde, sejlbåde og drift af lystbåde.En typisk politik giver dækning til båden og indhold samt ansvar for sammenstød eller skader, der kan opstå.En anden type yacht politik, der kan købes, er for "alle risici."Denne form for politik giver dækning for alle risici, der ikke specifikt er udelukket i politikken, såsom almindelig slitage.

Husbåde

  • En forsikringspolice for en husbåd kan købes som en egentlig kontantværdi politik eller en aftalt værdi politik.En faktiske

    kontante værdi politik vil betale de faktiske omkostninger ved båden fradrag af afskrivninger, når der er en ulykke, der udgør husbåd.Et aftalt beløb politik giver en specifik betaling beløb at erstatte en båd, der er blevet beskadiget uden reparation.Separate dækninger for erstatningsansvar og skader ejendom vil også være behov for på politik.

Fysiske skader Dækning

  • En vigtig form for standard dækning, der er nødvendig for indre både er fysiske skader.Fysiske skader dækning vil betale for reparationer til en båd, når den er beskadiget af en fare, der er dækket af forsikringen.Disse kan omfatte farer som vind, regn, bølger samt tab eller skade forårsaget af tyveri.Fysiske skader dækning kan også dække kollision med en anden båd, rammer objekter, der er nedsænket undervands samt ramme en dock.

Ansvar Dækning

  • Ansvar dækning på en båd forsikringspolice indeholder mange dækningsområder der kan være behov af en bådejer.En type af dækning er kendt som vrag fjernelse.Denne dækning vil betale for fjernelse og bortskaffelse af en båd fra vandet.Ansvar dækning kan også give beskyttelse, når en mekaniker eller marina medarbejder bliver såret, mens om bord på en båd.Hvis en båd er ved at blive chartret til en anden, kan særskilt dækning erstatningsansvar skal købes.

faktorer, der påvirker omkostninger

  • Der er mange faktorer, der bruges til at bestemme prisen på en båd eller marine forsikringspolice.Disse kan omfatte længden af ​​båden, alder af båden og typen af ​​båden.Bådtyper der indgår, kan være sejlbåde, en husbåd eller speedbåde.Størrelsen og typen af ​​motorer i en båd kan også påvirke prisen på en forsikring.Et forsikringsselskab vil også ønsker at vide, hvor båden kommer til at blive brugt, såsom indsøer eller på havet.

804
0
0
Båd Forsikring