Ansvarsområderne for en Chief Information Officer

Hvad er de vigtigste ansvarsområder en Chief Information Officer ? business mand billede ved Dmitri MIkitenko fra Fotolia.com

En Chief Information Officer (CIO) er et begreb normalt gives til en ledende medarbejder i en virksomhed, der står for udviklingen af ​​informationsteknologi og edb-systemer.Chief informationsmedarbejdere er undertiden benævnt informationsteknologiske direktører og normalt rapportere til en høvding operationer officer (COO).CIO'er er undertiden ansat af ministerier til at iværksætte mere effektive it-processer eller omarbejde ældre processer, så de arbejder mere effektivt.

hovedansvarsområder

 • En Chief Information Officer har ansvaret for at undersøge og remolding eksisterende arbejdsprocesser og identificere områder, hvor nye IT-værktøjer kan med held indført.Han skal undersøge en virksomheds mål og identificere informationsteknologi er nødvendig for at nå dem inden for fastsatte budgetmæssige parametre.Han bør fremme en bred teknologi dagsorden for at holde software systemer på forkant med udviklingen.

  Den CIO er også ansvarlig

  for at gennemgå alle computer og manuelle systemer og software, der beskæftiger sig med erhvervelse, lagring og genfinding af information.Han ofte at redesigne den fysiske infrastruktur af edb-systemer og omforme netværksadgang at forbedre effektiviteten.CIO'er ofte beskæftiger sig med at integrere internettet ind i de langsigtede forretningsmæssige processer i en given virksomhed.En CIO kan vurdere eventuelle eksisterende web-baserede teknologier udnyttes af virksomheden og identificere områder for forbedring.

  En CIO kan forbedre en virksomheds web-baserede applikationer . En CIO kan forbedre en virksomheds web-baserede applikationer.

Kommunikation Ansvar

 • En Chief Information Officer styrer alle it kommunikationsaktiviteter og giver vejledning til et selskab som det vokser gennem interne forbedringer og eksterne opkøb, som beskrevet på eJobDescription.com.En CIO skal have gode lederevner og kommunikationsevner.Han er normalt ansvarlig for at lede et hold af teknikere og programmører, prioriterer mål og uddelegere opgaver, som angivet på computeren Weekly hjemmeside.Han bør også kunne give vejledning om elektroniske sikkerhedstrusler og identificere effektive strategier for risikostyring.

  Den CIO arbejder nogle gange i forbindelse med en Chief Technology Officer.I dette scenario CIO er ansvarlig for it-processer, der giver en effektiv information transmission, mens teknisk chef vil håndtere spørgsmål vedrørende teknologisk infrastruktur.CIO kan også være medlem af en direktion og er ofte til opgave at levere værdi til større aktionærer.

Corporate Responsibility

 • En CIO bør være bekendt med forskellige internet-protokoller og database management systemer.Han er normalt ansvarlig for at overholde branchestandarder og bør have en god forståelse for budgetlægning og generelle forretningsprocesser.En CIO er normalt til opgave at godkende de store kontrakter for outsourcede it-services eller produkter, som observeret på HR Village hjemmeside

  The CIO spiller en central rolle i dataintegritet og skal sikre elektroniske data lagres sikkert og effektivt.Han bør være uddannet i at prioritere opgaver og knowhow til at igangsætte udvikling uden væsentlig forstyrre normal arbejdstid praksis.Et centralt ansvar Chief Information Officer er til stadighed overvåge virksomheden værdi i form af informationsteknologiske aktiver og processer.

  En Chief Information Officer skal sikre dataintegriteten bevares . En chef infomation officer skal sikre dataintegritet opretholdes.

Ressourcer

 • Chief Information Officers Rådets
548
0
3
Informationsteknologi Jobs