Måder at stoppe Befolkningstilvækst

Befolkningstilvæksten er et enormt problem, der bidrager til en lang række miljø- og sundhedsproblemer over hele kloden.Flere mennesker betyder, at jordens ressourcer er strakt stadigt tyndere, hvilket fører til skovrydning til landbrugsjord, urbane overbelægning og spredning af forfærdelige sygdomme.Den måde at standse befolkningstilvæksten er enkel på overfladen --- få færre børn --- men den præcise måde at opnå dette har skabt en hel del kontroverser.Er blevet foreslået flere bæredygtige løsninger, men kun tiden vil vise, om folk og regeringer verden vil til at forpligte sig til dem.

Uddannelse

  • Uddannelse i familieplanlægning --- især blandt kvinder --- har været knyttet statistisk reduceret befolkningstilvækst.Ifølge undersøgelser fra The Independent citeret i Storbritannien, kvinder, som komplette sekundære uddannelser kan forventes at fokusere på "kvaliteten" af deres børn i stedet for "mængde", som udmønter sig i at have færre børn i løbet af et helt liv.Forbedret grundskoleuddannelse re

    ducerer også børnedødelighed, der giver kvinder større tillid til overlevelse af deres børn, og reducerer deres ønske om at have mere.Ikke alene at oversætte til reduceret befolkningstilvækst, men det fører også til forbedret livskvalitet som forældre bliver mere opmærksomme på de muligheder til rådighed for deres familie.

Prævention

  • Prævention er et kontroversielt løsning på spørgsmålet om befolkningstilvæksten.Nogle religiøse ledere tror, ​​at det går imod teologiske lære, mens andre føler, at det kunne føre til øget promiskuitet blandt unge.Alligevel viser undersøgelser, at mennesker i udviklingslandene har en begrænset viden om prævention teknikker, som fører til utilsigtede graviditeter og øget befolkningstilvækst.Adgang til familieplanlægning og kondomer og lignende former for prævention tillader kvinder at gøre mere informerede valg, hvilket begrænser antallet af børn de har, og lette presset på de globale ressourcer.

regering incitamenter

  • en enkel og direkte måde at tilskynde folk til at få færre børn er gennem brug af statslige incitamenter: at tilbyde skattelettelser eller lignende metoder forudsat familier stoppe voksende efter at have to børn.Regeringerne kan tilskynde yderligere til udviklingen ved at finansiere uddannelsesprojekter og måder at informere befolkningen om omkostningerne ved at rejse mere end et bestemt antal børn.Kritikere rynke panden på sådanne metoder, overvejer det unødig indtrængen i livet for den enkelte borger, men fortalere mener, at ved at bruge guleroden i stedet for stokken, vil folk være mere tilbøjelige til at vælge at få mindre familier.

429
0
0
World Politics