Sådan Skøn Mean Ved hjælp af en histogram

Du kan visuelt estimere middelværdien af ​​et histogram ved at finde sin balance punkt. stevanovicigor / iStock / Getty Images

Histogrammer grafisk vise data igennem barer, hvor hver bar bredde repræsenterer en kategori af oplysninger, og dens højde repræsenterer den hyppighed, hvormed denne kategori finder sted.For eksempel kan et histogram over prøveresultater omfatter en stang med en bredde mellem 90 og 100 og en højde på 14, hvilket betyder, at 14 studerende scorede mellem 90 og 100 på testen.Histogrammer kan bruges kan til at estimere foranstaltninger som datasættet er middelværdien.

Instruktioner

  1. Skriv ned frekvenserne for hver kategori af data, eller hver bar på grafen.For eksempel vil vi skrive 14 til 90-til-100 testresultat bar.

  2. Find midtpunktet værdi på den vandrette akse af histogrammet.I 90-til-100 bar, svarer dette til et midtpunkt på 94, hvilket er den 5. værdi i en serie af 11 numre.

  3. Gang hver frekvens tæller med dens respektive barens midtpunkt værdi.I testen score eksempel, ville vi ganger 14 med 94 til i alt 1316.

  4. Tilføj sammen alle frekvens gang

    e beregninger midtpunkt værdi.Divider dette tal med summen af ​​alle de frekvensværdier alene.I testen score eksempel, hvis ti elever scorede mellem 80 og 89, og 7 elever scorede mellem 70 og 79, ville vi tilføje (14 94) + (10 84,5) + (7 * 74,5) = 2682,5.Vi vil derefter dividere dette tal med (14 + 10 + 7 = 31), til en anslået gennemsnit på 86,5.

  5. visuelt kontrollere, om din beregnede middelværdi giver mening ved at finde den visuelle balance punkt i søjlediagram.Kig efter det punkt på kortet, hvor det område af søjlerne er omtrent lig på begge sider.Dette bør være rimeligt tæt på din forventede middelværdi.

Tips & amp;Advarsler

  • Hvis et histogram bar bredde er et lige antal enheder - ligesom mellem 80 og 89, hvilket er 10 numre - du skal tage gennemsnittet af de to midterste tal.I dette tilfælde, der er 84 og 85, for et midtpunkt på 84,5.
  • Bemærk, at dette gennemsnit er kun et skøn og ikke nødvendigvis den præcise gennemsnit af datasættet.Dette skyldes, at hvert histogram bar fortæller kun dens fremviser, en observation er mellem to numre, men giver ikke oplysninger om, præcis hvad dette nummer er.For eksempel i tilfælde af at have 14 observationer mellem 90 og 100, ved vi ikke, hvad hver af disse 14 observationer er.De kunne være alt 100 eller alle 90 eller en blanding af forskellige værdier.
764
0
1
College Akademikere