Sådan Beregn Afskrivninger Værdi i Indien

Afskrivninger i Indien er omfattet af loven Virksomheder og Income Tax Act . regnemaskine billede ved jedphoto fra Fotolia.com

Afskrivninger er faldet i værdien af ​​et aktiv over tid på grund af sin slitage, ny teknologi eller markedsforhold.De fleste faste aktiver, såsom maskiner og udstyr, afskrive eller fald i værdi over tid og blive forældet i et par år, hvorefter de skal udskiftes.Når en organisation køber et nyt aktiv, skal omkostningerne være spredt ud over det antal år, aktivet forventes at blive anvendt.Den del af kostprisen for det aktiv, der anvendes i hver regnskabsperiode, registreres som afskrivninger på resultatopgørelsen.


I Indien er de metoder og satser for afskrivning reguleret ved lov i henhold til loven Virksomheder, 1956 og lov om indkomstskat.De to vigtigste metoder til beregning af afskrivning lineært og nedskrevne værdi Metode.Valget af metode afhænger af en række faktorer, herunder lovkrav, hvilken type aktiv og aktuelle forretningsbetingelser.


den lineære metode er enklere og mere populære end andre metoder.Det giver den samme eller fast bel

øb på afskrivninger for hvert år af levetiden af ​​aktivet.Dette udtrykkes ofte som en fast procentdel af den oprindelige kostpris.Under den nedskrevne værdi metode en fast procentsats, der anvendes på den nedskrevne værdi af aktivet;afskrivninger beløb vil være størst i det første år og falde over brugstiden af ​​aktivet.

Skøn oprindelige pris, levetid og Residual Value

  1. Beregn den oprindelige pris af aktivet.Den oprindelige pris er prisen for at erhverve aktivet plus andre omkostninger for at gøre det operationelt, såsom skatter, fragt og installation.

  2. Skøn levetid af aktivet.Brugstid er den periode, over hvilken aktivet forventes at blive brugt, før det skal udskiftes.Brugstiden kan også være antallet af producerede enheder eller lignende forventer at opnå ved brug af aktivet.

  3. Skøn restværdien eller restværdi på aktivet.Restværdien er det beløb, du forventer at modtage fra salg af aktivet efter dets brugstid.Ligesom brugstiden, estimere restværdien kræver en vis dom, da det ikke kan være muligt præcist at vide, hvad et aktiv forventes at være værd ved udgangen af ​​dets brugstid.

Brug den lineære metode

  1. Beregn afskrivningsberettigede basen ved at trække den anslåede restværdi fra den oprindelige kostpris.For eksempel, hvis den oprindelige pris for aktivet er Rs.50.000, og den resterende værdi forventes at være Rs.5.000, ville det afskrivningsberettigede basen være Rs.50.000 minus Rs.5000, eller Rs.45.000.

  2. Divider afskrivningsberettigede base ved levetiden af ​​aktivet for at få den årlige afskrivninger beløb.Hvis den forventede brugstid af aktivet er 15 år, så de årlige afskrivninger beløb er lig med 45.000 divideret med 15, eller Rs.3.000.

  3. Beregn satsen for den årlige afskrivning ved at dividere de årlige afskrivninger af den oprindelige pris af aktivet og multiplicere dette tal med 100. Som pr vores eksempel, 3.000 divideret med 50.000 gange 100 er lig med 6 procent om året.

Brug nedskrevne værdi Metode

  1. Beregn de årlige afskrivninger, ved at multiplicere antallet af afskrivninger af den nedskrevne værdi af aktivet.For det første år, vil afskrivningssats ganges med den oprindelige pris, da aktivet ikke er afskrevet endnu, så der er ingen nedskrevne værdi.Ved hjælp af en afskrivningssats på 6 procent, afskrivninger beløb for år 1 er lig 6 procent af Rs.50.000 eller Rs.3.000.

  2. Beregn den nedskrevne værdi af aktivet.Den nedskrevne værdi beregnes ved at fratrække afskrivninger om året fra den (nye) aktivets værdi.Rs.50.000 minus Rs.3.000 lig Rs.47.000.

  3. Beregn årlige afskrivning for andet år baseret på den nye eller nedskrevne værdi af aktivet: 6 procent af 47.000 lig Rs.2820.Den nye nedskrevne værdi bliver nu Rs.47.000 minus Rs.2.820 eller Rs.44.180.Den årlige afskrivning for tredje år vil nu blive beregnet som 6 procent af Rs.44.180, og så videre.

Ressourcer

  • Skat Guru: vejledningsnotat om Regnskab for Afskrivninger i virksomheder udstedt af ICAI
133
0
2
Skattefradrag