Formål med intern uddannelse for ansatte

Intern uddannelse refererer til virksomheder, der tilbyder uddannelsesprogrammer for deres ansatte som en del af deres arbejdssituation.Der er mange aspekter af denne type uddannelse.Virksomheder kan have web-baseret uddannelse, at medarbejderne kan bruge, uanset hvor de ønsker, eller seminarer, at arbejdstagerne kan deltage som grupper.Fra klasser til coaching, arbejdsgivere tilbyder flere former for træning.

Stabilitet

  • Arbejdsgiverne er interesseret i medarbejder fastholdelse.Hvis medarbejderne bliver rastløs eller ikke er tilstrækkeligt forberedt til deres positioner, kan de forlade eller blive fyret fra deres selskab.Det koster virksomhederne tid og penge til løbende at erstatte medarbejdere, hvilket gør det i deres bedste interesse at uddanne deres medarbejdere og vokse deres færdigheder så meget som muligt.Veluddannede medarbejdere vil være mere indhold og mere parat til at gøre deres arbejde korrekt, hvilket fører til bedre fastholdelse.

Leadership

  • Som virksomhedsledere bliver gam

    le og går på pension, erhvervslivet skal erstatte dem med nye ledere, der kan bære på virksomhedens vision.Til dette formål mange virksomheder skaber uddannelsesprogrammer for at hjælpe med at give ledere nye færdigheder og forberede medarbejderne til at påtage lejer stillinger i virksomheden.Disse uddannelsesprogrammer hjælpe folk opdager deres egne ledertalenter, og hvilke områder de udfører bedst i

Specialized Træning

  • Sommetider virksomhederne skal give medarbejderne specialiseret uddannelse for at kvalificere dem til visse stillinger -. Ikke nødvendigvis lederstillinger, men demder involverer specifikke færdigheder, at medarbejderne ikke allerede har.Nogle virksomheder kan have behov for at uddanne medarbejderne til at bruge komplekse maskiner sikkert.Andre kan have behov for at undervise medarbejdere visse forskrifter eller virksomhedens standarder for analyse og kvalitetskontrol.

Omstrukturering

  • Når en virksomhed gør en større ændring, er det nødvendigt hele virksomheden omskoling af medarbejdere.Hvis virksomhederne ændre den måde, de kører virksomheden i form af leder-medarbejder relation, de har til at undervise alle medarbejdere det nye system.Samme krav er nødvendig for ændringer i processen, standarder og andre typer af virksomhedens ændringer.

753
0
2
Medarbejder Uddannelse