Sådan evaluere resultaterne af banker

De største , kendte nationale banker er langt mere kompleks og vanskelig at analysere end samfund banker . Andrew Burton / Getty Images Nyheder / Getty Images

Banking er et stærkt reguleret industri, som gør det nemmere for dig at vurdere hvert enkelt banks relative resultater, og også industrien som helhed.Regulerende organer såsom Federal Deposit Insurance Corporation og Federal Reserve Bank, blandt andre offentliggøre store mængder bankdata på deres hjemmesider.

Regnskabsmæssige resultater

  • Nogle af de vigtigste nøgletal investorer bruger til at analysere banker omfatter afkastningsgrad, forrentning af egenkapital, effektivitet ratio og netto rentemarginalen.Brug disse nøgletal til at lede efter udviklingen i bankens egen præstation, og også at sammenligne økonomiske resultater med konkurrenterne.Virkningsgraden ratio er et mål for ikke-renteudgifter i forhold til indkomst, og en lavere effektivitet forhold indikerer stærkere ydeevne.FDIC hjemmeside er brugervenlig, så du kan downloade finansielle data til bestemte banker og deres jævnaldrende.

udlånsportefølje

  • fleste banker udlede h

    ovedparten af ​​deres indkomst fra deres låneporteføljer.Dette gør vækst og sammensætningen af ​​en banks udlånsportefølje en vigtig parameter til analyse.Noterne til en finansieringsoversigt indeholder en opdeling af bankens udlånsportefølje mellem boliglån, erhverv, industri, bilindustrien, afdrag og diverse lån.Overvej også den samlede udlånsvækst, og skelne mellem organisk vækst og udlån genereret af nye filialer.Vær opmærksom på eventuelle tendenser i uerholdelige lån.En stigning kan indikere svagheder i bankens udlån kapaciteter eller økonomiske miljø.

kapitaldækning

  • Siden sammenbruddet af flere højt profilerede banker - herunder investeringsbanker Lehman Brothers og Bear Stearns - kapitaldækning har været et varmt emne.Bankerne skal have tilstrækkelig kapital til at absorbere tab og eventuelle likviditetsproblemer falder stammer fra kunder trække midler.Banker med større tolerancer risiko er potentielt i risiko for at lide tab, men også kan krænke lovgivningsmæssige krav, hvis utilstrækkelige midler er afsat som reserver.Grunden bankerne ikke maksimere reserver er, at de foretrækker at bruge midlerne til at generere yderligere indtægter.

Gap Analysis

  • Gap-analyse bruges til at måle en banks eksponering for renterisiko.Bankerne forsøger at matche varigheden af ​​deres aktiver og passiver.Denne måde, når der skal betales et vist beløb til en kunde, vil banken have tilstrækkelig kontanter på hånden og vil ikke nødt til at bruge værdifulde indtjening aktiver for at gøre betalingen.Som renterne bevæger sig, ændrer karakteren af ​​den strøm af betalinger.I hvor høj grad der er en ubalance mellem de varigheder af aktiver og passiver vil diktere størrelsen af ​​den virkning, dette vil have på bankens økonomiske resultater.

    Balanceposter for banker har en tendens til tættere tilnærmet markedsværdi end for ikke- finansielle selskaber. Balance poster for pengeinstitutter tendens til tættere tilnærmet markedsværdi end for ikke-finansielle selskaber.

Ressourcer

  • New York University Stern School of Business: Kapitalgrundlagsreglerne for banker - Forenklede Forklaring og Simpelt eksempel
937
0
4
Researching Investeringer