Hvad er et charter ?

I ethvert socialt system, hvor en hierarkisk struktur skal følges, er der et charter.Et charter fungerer som en samling af love, regler, rettigheder og friheder, der ydes og anvendes af medlemmer af systemet, og er designet til at give mulighed for fredelige interaktioner i hele samfundet.Ved hjælp af et charter, den enkelte tilhører systemet nyder lighed, da han og de øvrige medlemmer modtager den samme mængde frihed, mens kun at skulle følge et sæt af etablerede regler.

Formål

  • Hovedformålet med et charter er at give en følelse af organisation mellem dem, der kører systemet, og dem, der bor inden for det samme system.I realm af politik, der chartre bruges til at skitsere de rettigheder og privilegier for de mennesker, der bor i et etableret tilstand.Charteret skitserer også de friheder, der skal afleveres for at modtage beskyttelse mod sikkerhedstrusler og bruge offentlige forsyningsvirksomheder.

Historie

  • En af de mest berømte chartre i historie er Magna Carta.Magna Carta er ofte omtalt

    som "The Great Charter" layoute grundlaget for engelsk civil frihed.Charteret blev derefter brugt af flere kulturer og civilisationer fremadrettet, der tjener som grundlag for at lægge ud de civile rettigheder for et samfunds mennesker.

Elements

  • Det ville være svært for enhver social organisation til at arbejde uden et charter, da det sætter alle de regler og bestemmelser i de forskellige aspekter af en gruppe, der begynder med de generelle regler, friheder og privilegier, lovovertrædelserog tilsvarende sanktioner, og finansiering og logistik.Chartre er designet til at være altomfattende, og har evnen til at reagere på forskellige situationer, som kan finde sted blandt mennesker eller parter i den.

Typer

  • Der er mange typer af chartre bruges på både private og offentlige sektor, og mens de følger næsten samme mønster af struktur, de varierer en smule i mål.Eksempler på chartre fælles i realm af politik omfatter internationale chartre, som anvendes på traktater, der binder en række stat.By og kommunale chartre, i mellemtiden, der bruges i den offentlige forvaltning til at give specifikke regler og bestemmelser, der skal følges af borgerne i de givne områder.Projekt chartre, på den anden side, henvises til de vilkår og betingelser ved at to eller flere parter aftalt, der skal gå i gang i et interessentskab.

Fordele

  • Ved hjælp af en charter er vigtigt for enhver etableret projekt eller organisation, da det fungerer som de retningslinjer, som gruppens medlemmer kan henvise til i tider med konflikter.De mennesker, der er involveret i et projekt kan finde løse problemer i tilfælde de ankommer til misforståelser, mens chartre benyttes til offentlig lydighed detalje en persons grad af frihed, og på hvilket tidspunkt kunne han eller hun blive pågrebet af myndighederne i det tilfælde, at de begynder atfornærme loven.

653
0
2
Love For Virksomheder