Hvad er Konkurs Svig ?

Konkurs bedrageri er et økonomisk kriminalitet, der er strafbar i civil eller strafferetlig domstol.Selvom det kan antage forskellige former og involverer skyldneren, en eller flere kreditgivere eller kuratoren, Cornell University Law School siger om 70 procent af alle tilfælde af svig indebærer skyldnerens forsøg på at skjule aktiver.Intent sager, men uvidenhed om konkurslovgivningen er ikke et forsvar.

Fælles svigagtige handlinger

Asset Sløring

Denne form for konkurs bedrageri indebærer bevidst skjule - eller forsøger at skjule - aktiver eller penge, som du ejer.

I et kapitel 7 likvidation proceduren hvor du står muligheden for, at visse værdifulde aktiver kan sælges, og overskuddet udloddes til dine kreditorer, kan målet være at skjule fysiske aktiver, så de ikke kan blive en del af konkursboetog blive genstand for salg.Overførsel af ejerskab af et køretøj til en ven eller et familiemedlem, lige før at indgive en kapitel 7 konkursbegæring er et eksempel.

Asset fortielse i et kapitel 1

3 omstruktureringsplan hvor du betaler tilbage hele eller en del af din gæld i løbet af tre til fem år normalt indebærer skjule en bankkonto eller undlade at rapportere en indtægtskilde for at undgå at skulle medtage den ien tilbagebetaling plan.Et eksempel er at lukke en bankkonto, og derefter genåbne det i en andens navn lige før at indgive en konkursbegæring.

Bestikkelse

Bestikkelse normalt indebærer en ulovlig aftale mellem en debitor og en eller flere kreditgivere om mødet kreditorer. I denne form, vil en skyldner tilbyde kontant betaling i bytte for kreditor aftale om ikke at deltage i mødet kreditors eller indgive et krav mod skyldneren.

Andre svigagtige handlinger

Andre foranstaltninger med henblik på at drage fordel af konkurs processen omfatter ødelægge vigtige dokumenter, urigtige erklæringer, og maxing kreditkort med den hensigt at undgå at betale ved at indgive konkursbegæring.

Kreditorer der fil falske tilbagebetaling påstande eller gøre falske udsagn om skyldnerens betalinger kan også oplades med konkurs bedrageri.I et kapitel 13 konkurs, er en administrator, der omdirigerer en debitorer tilbagebetaling fonde også begå konkurs bedrageri.

efterforskning og retsforfølgning af svig

En kuratoren, kreditor eller en skyldner normalt bekræfter mistanke om potentiel svindel gennem en Regel 2004 Undersøgelse.Svarende til en deposition, en 2004 undersøgelse giver mulighed for en dommer eller administrator at sætte spørgsmålstegn vidner under ed og se relevante beviser er nødvendige for at:

  • lokalisere skjulte aktiver eller ejendom
  • undersøge bank eller andre finansielle transaktioner
  • afgøre, om dit konkursbegæring omfatter falskoplysninger
  • afgøre, om en kreditor indgivet falske oplysninger

En overbevisning kan resultere i civilretlige og strafferetlige sanktioner:

  • Borgerlige sanktioner kan omfatte afskedige din sag og giver kreditorerne at få adgang til ejendom, der ellers ville have været fritaget for konkurs.
  • strafferetlige sanktioner omfatte bøder på op til $ 250,000 for hver tælling, prøvetid for et til tre år og eventuelt en fængselsstraf på op til fem år for hver overtrædelse.
502
0
0
White Collar Forbrydelser