Om Bilulykke Settlement Fakta

En bilulykke offer kan være berettiget til en løsning, der betales af et forsikringsselskab.To generelle typer af fordringer er indgivet til forsikringsselskabet: skader på køretøjet og personskader.Forsikringsselskabet tildeler en justering for at vurdere og afgøre disse påstande.Hvis en advokat tilbageholdes af sagsøger, advokaten går på sagsøgers vegne.I det følgende diskuterer forskellige principper i en bilulykke forlig.

Collision krav

  • En kollision påstand er forsikringsdækning for sagsøgers køretøj.Et krav er arkiveret med sagsøgers bil forsikringsselskab.Efter et skøn over reparationer er afsluttet med en justering, vil forsikringsselskabet udstede et forlig check for løsning af kollisionen påstand.Denne bilulykke forlig er underlagt en selvrisiko, som sagsøgeren betaler.

Property Damage

  • Fordringshaveren kan indgive en klage for skader køretøjet gennem den i-skyld førerens forsikringsselskab.Snarere end at bruge sagsøgers personlige kollision dækning, en sagsøger nogle gange kan v

    ælge at gå gennem den at-fejl persons forsikringsselskab for at undslippe de fradragsberettigede afgifter.Forliget bilulykke er typisk 100 procent af estimatet af skader.Men hvis ansøgeren er dømt af forsikringsselskabet til at være delvist skyld i ulykken, en procentdel af sagsøgerens skyld vil blive fratrukket den samlede bilulykke afvikling.

personskade - Afregning uden Court

  • Hvis en ansøger er såret i en bilulykke, kan ansøgeren indgive en klage med at-fejl førerens forsikringsselskab for svie og smerte.Efter forsikringsselskabet vurderer skade påstand er et forlig tilbud udvides til sagsøger.Sagsøger har mulighed for at acceptere eller afvise bilulykke afvikling tilbud.Hvis kravet ikke kan løses, kan sagsøger vælge at gå videre til retten og få en retssag dom afgøre værdien af ​​den personskade påstand.

Personskade - andre former for Settlement Muligheder

  • Hvis personskade påstand ikke kan løses, nåede en bilulykke løsning kan opnås gennem konfliktløsning snarere end gennem en retssag.Konfliktløsning er en overvejelse, fordi, oftere, det er billigere og når et hurtigere konklusion.Der er voldgift, hvor for eksempel, kan en enkelt voldgiftsmand sidste ende afgøre mængden af ​​genopretning.Der er også mægling, hvor en mediator letter forligsforhandlinger mellem både sagsøger og forsikringsselskabet i en aggressiv miljø.Begge veje er populære middel til at nå en bilulykke forlig.

Personskade - Settlement Funds

  • Når forliget bilulykke er nået, sagsøger underskriver en udgivelse, som er en skriftlig aftale at løse personskade påstand i bytte for en monetær løsning.Sagsøger har mulighed for at løse et engangsbeløb kompensationsbeløb eller gennem en struktureret løsning.Beløbet engangsbeløb betales af et forlig check.Hvis en advokat er involveret, er advokat normalt opført som en betalingsmodtager.Hvis en struktureret løsning forfølges at løse forliget bilulykke, sagsøger vælger at modtage månedlige betalinger over en periode med skattefordele.

370
0
2
Privatansvar