Hvordan er en Landmåling Udført ?

Hvordan er en Landmåling Udført ? Billede af Flickr.com, courtesy af Ledbetter er Arkitekt

Land undersøgelser udnyttes til at definere grænserne for offentlig eller privat arealanvendelse.Bestemmelse jord grænser er afgørende for at tildele passende parametre for køb eller ejerskab af parceller eller dividere jord i det offentlige domæne af den amerikanske regering.

Landmåling Beskrivelse

 • Land undersøgelser anvendes i byggeprocessen for at vurdere grænser for ejendomme, topografi til konstruktionsplaner og skitsere stigninger for oversvømmelse forsikring for hjem sites, titel for ejendomshandler, underafdelinger og andreanlægsprojekter for et givet område eller tildele statslige målinger på offentlig jord.

Global Positioning System

 • Undersøgelser kan bruge Global Positioning System (GPS) udstyr til at kortlægge præcise point for en landmåling.GPS-udstyr kan ofte blevet set i brug af landinspektører på den side af vejen og ligner et kamera på et stativ.Modtageren sender signaler fra forskellige punkter til en datain

  dsamler til opbevaring.Dataene overføres derefter til en computer og specialiseret software analyserer dataene for at kortlægge den nøjagtige position af punkterne inden millimeter.

Traditionel Totalstation Landmåling

 • Traditionelle totalstation opmåling bruger afstandsmålere til at måle afstand og et teodolit, en monteret, optisk teleskop instrument, der roterer horisontalt eller vertikalt, for at måle vinkler og samler målinger i ét instrument til analyse.En stråle af infrarødt lys sendes til et prisme på en pæl eller stativ.Målinger er baseret på rejsetiden af ​​lyset til afkastet og totalstationen bruger dette nummer til at beregne afstand prisme er placeret.

nivellering og 3-D Landmåling

 • Land stigninger udnytte nivellering og 3-D opmåling ved at beregne højden mellem to punkter på jorden.For nivellering metoden, landinspektør holder en lineal på jorden og visuelt ser hvor højt over jorden niveauet er indstillet, og gentage denne proces på forskellige punkter på jorden for at bestemme højden.For 3-D landmåling, totalstationen landmåling proces og GPS-metoden udnytter geometri, og måler vinkler og afstande fra krydsende vektorer koordineres af satellitter i rummet.

Public Landmåling

 • The Public Land Survey System (PLSS) bruges til at opdele i jord i USA, der er en del af offentlige domæne og ejes af den føderale regering.PLSS er reguleret af det amerikanske Department of the Interior, Bureau of Land Management.Jord, der oprindeligt var en del af public domain men nu privatejet, er lovlige jord beskrivelser stadig skrevet i PLSS format.

  plss undersøgelser målepunkter fra nord, syd, øst og vest.Nord og syd punkter kaldes Principal Meridian og 37 Principal meridianer er defineret på forskellige jord undersøgelser.Øst og vest punkter kaldes en base linje og er vinkelret på Principal Meridian.

  Land, kaldet townships, er defineret ved hjælp af placering nord eller syd for baseline og placeringen øst eller vest for Principal Meridian.Grunde ikke inkluderet i plss undersøgelser er militære forbehold, nationalparker eller vandmasser.

333
0
3
Samlet Landskab Planlægning