Hvad er en uforsikrede bilist ?

Hvad er en uforsikrede bilist ? www.1clipart.com

Uanset hvilken tilstand du bor, ved lov, skal hver chauffør købe bilforsikringer.Men en procentdel af chauffører ikke ejer bilforsikringer.Chauffører uden forsikring er almindeligt kendt som uforsikrede bilister.Kørsel uden forsikring er en risiko.Hvis et uforsikret bilist forårsager en ulykke, kan skadelidte aldrig genvinde den rette mængde af midler til at betale for skader på deres ejendom, såvel som de nødvendige medicinske regninger.En stor procentdel af forsikrede bilister købe uforsikrede bilist dækning som en beskyttelse.

Risk Factor

 • Kørsel er en risiko, uanset en persons alder eller køn.Ulykker og andre farer er en mulighed, mens du kører.Dækker udgifter til en ulykke, kan være dyrt, især for den driver, der forårsagede ulykken.Det er derfor, de fleste bilister køber bil forsikring.Ikke desto mindre, ikke alle drivere har de nødvendige forsikringer.Kørsel uden ansvarsforsikring i overensstemmelse med de respektive statens love er ulovligt.Dette er, hvad staten a

  nser som et uforsikret bilist.

Uforsikrede Bilister

 • Kørsel uden forsikring er den almindelige form for en uforsikret bilist.I forsikringsbetingelserne, kan et uforsikret bilist også henvise til en person, hvis forsikringen ikke opfyldte den angivne grænse erstatningsansvar krav om en bestemt tilstand, eller en person, hvis forsikring luftfartsselskab nægtede at betale et krav eller var ude af stand til at betale kravet.En anden instans af et uforsikret bilist er en chauffør, der begår et hit-and-run ulykke, der forårsager fysisk skade og personskade.

  I alle tilfælde, hvor skadelidte er den, der lider mest.

  Årsagerne en chauffør må ikke have forsikring varierer med hver omstændighed.Én fælles tro er manglende finanser får nogle mennesker til at køre uden forsikring.Insurance Journal hedder det, i tider med lave økonomiske vilkår, procentdelen af ​​uforsikrede bilister stige.Uanset omstændighederne, kørsel med forsikring er en nødvendighed.

Ulemper ved Driving uforsikrede

 • Der er juridiske konsekvenser for en driver uden bilforsikringer i hver stat, men sværhedsgraden af ​​konsekvenserne varierer.Hvis du kører uden forsikring, risikerer du at have din kørsel privilegier tilbagekaldes.En uforsikret chauffør er ikke berettiget til erstatning vedvarende i en ulykke, hvis han eller hun er skyld i ulykken.Ifølge ekspert Law hjemmeside, en online hjemmeside leverer juridisk rådgivning, flere stater begrænser rettighederne for et uforsikret bilist til at gøre et erstatningskrav på grund af smerte og lidelse.

  Der er ingen forsikring luftfartsselskab for uforsikrede bilist at falde tilbage på at betale for eventuelle skader til den forurettede.I nogle tilfælde kan det uforsikrede driveren være forpligtet til at betale for de skader, ud af personlige ressourcer, som kan forårsage finansielle strabadser.

  Selv om uforsikrede bilist er uden skyld i en ulykke, er han stadig i strid med loven, og kunne få et citat.

forurettede part

 • Nå forlig med et uforsikret bilist efter en ulykke, han forårsagede kan være besværligt.Mens offeret har ret til at udøve juridisk sag mod uforsikrede bilist, kan han aldrig genvinde det samlede beløb fra skader opstået som følge af ulykken.

  En ulykke med et uforsikret bilist forårsager fysiske, følelsesmæssige og monetære uro for ofret.Men smerten er undgåelige.

uforsikrede bilist dækning

 • fleste forsikringsselskaber tilbyder et uforsikret bilist klausul.Denne klausul fungerer som en beskyttelse til den forsikrede, som det betaler for skader på føreren og passagererne, samt tingskade op til grænsen angivet på forsikringspolicen.

  uforsikrede bilist dækning er stærkt anbefales.Ifølge en artikel på Insurance.com skønnede Forskningsråd Insurance, at det i nogle stater, procentdelen af ​​uforsikrede bilister er tæt på 25 procent.

  fleste stater kræver forsikringsagent at tilbyde uforsikrede bilist dækning til en potentiel kunde.Dog kan den forsikrede vælge at afvise dækningen trods henstilling fra forsikringsagent.

910
0
3
Uforsikrede Bilist Forsikring