Miljømæssige virkninger af Solar Energy

Solpaneler , i modsætning til kulkraftværker , slipper ingen skadelige drivhusgasser. michal kodym / iStock / Getty Images

Silicon, findes i sand, har den bemærkelsesværdige evne til at generere elektricitet, når lys rammer den.Denne "solceller" effekt gør det muligt for sollys til at drive ure, magt rumfartøjer, køre pumper og give elektricitet til private hjem og virksomheder.Ren, vedvarende energi fra solen virker som det perfekte alternativ til "beskidt" ikke-vedvarende fossile brændstoffer, men under visse betingelser, at frie energi påvirkninger dit miljø.

hemmeligheder til Høst El fra Sunbeams

  • Hvis du skulle eje en solenergi forretning, kan du markedsføre to typer af teknologier, der producerer elektricitet: fotovoltaiske, som bruger silicium eller andre ledende stoffer, og sol-termisk.Solpaneler indeholder små solceller er gode eksempler på fotovoltaiske produkter.Enheder, der bruger solvarme teknologi fokus sollys på væske, der varmer vand til at producere damp.Energi fra dampen forvandler en generator, der producerer elektricitet.Solcelleparker genererer elektri

    citet til kunder, der bruger denne metode.

Minor Solar Power Virkninger

  • En soldrevet parkometer, såsom en du måske finde i Washington, DC, kræver ingen brændstof, og det frigiver ingen giftstoffer i miljøet.Når virksomheder skaber fotovoltaiske vafler, der går ind solceller, produktionsprocessen genererer en lille mængde farligt materiale.Arbejdstagerne skal styre det omhyggeligt for at forhindre miljø- og sundhedsproblemer.Når nogle solceller pause, bliver de farligt affald og skal også håndteres med forsigtighed.

Solar Energys negative virkninger på jord og vilde dyr

  • Homes og små virksomheder ofte installere solpaneler på tagene.Fordi der sker, at installation på eksisterende udviklinger, behøver solcellesystemer normalt ikke indtager store mængder af jord, som du kunne bruge til noget andet.Solar-termiske systemer, på den anden side, kunne bruge en stor mængde jord, afhængigt af typen af ​​teknologi, du bruger, og anlæggets størrelse.Hvis en ny sol installation energi kræver arealanvendelse, kan det få en negativ indvirkning på levesteder for dyr i området.Off-grid solcelleanlæg har ofte engangsbatterier, der lagrer energi, når solen skinner, så du kan bruge det om natten.Disse batterier kan skade miljøet, medmindre du bortskaffe dem ordentligt, fordi nogle af dem kan lække giftstoffer som bly og svovlsyre.

solcelleparker producere mere end elektricitet

  • Solenergi enheder kan ikke skade miljøet, men drift og vedligeholdelse med solenergi anlæg måske.Overskydende støj, for eksempel, kunne forstyrre dyreliv omkring et kraftværk.Udstyr og strukturer på et anlæg i sig selv kan give problemer.Fokuserede solens stråler på et solfangeranlæg kan brænde fugle.Arbejdere ved solenergi anlæg skal også bruge og disponere over rengøringsmidler omhyggeligt for at beskytte miljøet, samt liv, der bor i det.Endelig koncentrerer solenergi teknologier (parabolske trug og magt tower) kan også generere betydelige mængder af varmeoverførselsvæsker og industrielle fast affald, såsom smøreolier, kompressor olier og hydrauliske væsker.

Ressourcer

  • Tid: Inde i Verdens største Solar Power Plan
118
0
1
Videnskab