Formålet med en notar segl

i det amerikanske samfund, en notar serverer en række vigtige funktioner.Den centrale formål med en notar er at sikre korrekt autentificering i udførelsen af ​​dokumenter og udskyde svig.En notar sæl er den måde, hvorpå en notar viser, at hun har udført hvervet de opgaver, som hun har modtaget sin provision.

Hvad er en notar?

  • I USA, en notar, også kendt som en notar, er en udpeget embedsmand med en kommission til en bestemt tilstand.Som sådan er en notar næsten altid forpligtet til at være en lovlig bopæl i staten.Notarer er også forpligtet til at modtage undervisning i de korrekte procedurer for at udføre hvervet som notar i en bestemt tilstand.I modsætning til en notar i Canada eller et Notario Publico i Latinamerika, en notar i USA er ikke autoriseret til at yde juridisk rådgivning af nogen art.

Godkend Dubletter

  • En funktion af en notar sæl er at certificere et dokument som en bona fide, eller sand, kopi af et originalt dokument.Dette kan være vigtigt ved indsendelse papirarbejde, som

    skal være autentisk, men ved indsendelse af originale dokument er uklogt, såsom med en lejekontrakt eller en bil titel.En notar forsegling kontrollerer, at notaren har inspiceret både den oprindelige og den to eksemplarer side om side.

Bekræft Identitet

  • En notar sæl kan også kontrollere identiteten af ​​en person, der underskriver et dokument.Mange dokumenter, såsom en fuldmagt, skal attesteres af en notar, før de betragtes som gyldige ved lov.Notaren verificerer identiteten af ​​den eller de personer, der underskriver et dokument ved at kontrollere et kørekort eller anden regering udstedt identifikation, før anbringelse sin segl på det underskrevne dokument.

Witness Underskrifter

  • En notar sæl kan også attestere, at en underskrift af en respondent i en civil sag blev henrettet i overværelse af en notar.For eksempel i et ubestridt skilsmisse, kan respondenten (den part, som faktisk ikke begære skilsmisse) indgive en udseende, der hedder, at respondenten har indvilget i at vilkårene for skilsmissen.Den underskrevne erklæring erstatter indklagede møde i retten i person.Udseendet bør bære en notar sæl for at blive accepteret af retten.

Overvejelser

  • som tidligere nævnt, er en notar ofte kræves for at være en juridisk hjemmehørende i en tilstand, hvor hun har fået sin provision.Hun er også forpligtet til at forny sin provision på en regelmæssig basis.En notar kan være ansat af en virksomhed til at udføre tjenester strengt til virksomhedens medarbejdere eller kan være en uafhængig embedsmand af staten.Notaren forsegling bør kun bruges til dokumenter, der gælder for den tilstand, hvor notaren har modtaget sin provision.

Resources

  • National Notar Association: Hvad er en notar?
329
0
0
Andre Love