Cemetery begravelse Rettigheder for Quit Claim Deeds

Når et dødsfald indtræffer uventet, en ven eller slægtning kan vælge at overføre hendes kirkegård ejendom til den nærmeste familie til den afdøde for at undgå omkostningerne ved en kirkegård plot.Ved overførsel ejendommen, er en Afslut krav gerning bruges til at overføre plottene fra ejendommens ejer (koncessionsgiver) til ejendommen modtager (adgangsberettigede).

Kirkegård begravelse rettigheder kan være forvirrende .
(kirkegård 2 billede af Anton Chernenko fra Fotolia.com)
Purpose

en Afslut krav gerning kan anvendes i flere situationer, hvor et stykke af kirkegård ejendommen er solgt.Formålet med quit påstand gerning er at overføre de rettigheder, begravelse som tidligere tilhørte den tidligere boligejer til den nye ejendom ejer.En person, der for nylig skilt eller gift og ønsker at fjerne eller tilføje en person til skødet af den nuværende kirkegård ejendomsejere vil indgive en Afslut krav gerning med den stat, hvor ejendommen findes.Den rente, der betales på ejendommen overføres til den adgangsberettigede mens omkostningerne er betalt for e

jendommen tilbagebetales til koncessionsgiver.Den adgangsberettigede er så ansvarlig for at betale den aktuelle værdi af graven til kirkegården.

Overførsel skødet .
serie objekt på hvidt: isolerede - Signature billede af Aleksandr Ugorenkov fra Fotolia.com
Pre-arrangement Rights

Tidligere ejere af fast ejendom er berettiget til visse rettigheder på kirkegården.Disse rettigheder kan omfatte tilbagebetalingstid tilgivelse af de resterende udgifter af ejendommen i tilfælde af ejendommens ejer dø, før ejendommen er betalt fuldt ud.Andre rettigheder omfatter produktion barn for ethvert barn under 21 år at blive begravet ved siden af ​​sine forældre med samme præ-arrangement af forældrene, gratis i tilfælde af en uventet død.Uden quit påstand gerning den nye boligejer ikke ville have adgang til disse rettigheder.

Tidligere ejere af fast ejendom er berettiget til visse rettigheder med kirkegård plots.
Kirkegården billede ved foto novice fra Fotolia.com
At-Behov Rights

I tilfælde af, at ejendommen er overført til en ny ejer på tidspunktet for døden, vil den nye ejer bevarebrug for rettigheder, ikke pre-arrangement rettigheder.Beskyttelse af børn og tilbagebetalingstid tilgivelse ville ikke indgå i en at-behov situation.En at-behov situation kræver også, at kirkegården ejendommen betales fuldt ud, før en internering er afsluttet.

"At-need" rights requires payment in full.
kirkegård billede af Tomasz Pawlowski fra Fotolia.com
Validering

For en Afslut krav gerning at være gyldig, skal den være indgivet til en domstol foran en notar.Nogle stater, såsom Georgien, Michigan og Vermont, kræver vidne signaturer ud over forseglingen fra notar.Den koncessionsgiver kan indgive en Afslut krav gerning inden for fem år fra købsdatoen.Når skødet er færdig, vil den adgangsberettigede bevare alle rettigheder, der er fastsat ved kirkegården vedrørende ejendommen.

En notar skal underskrive en Afslut krav om det at være gyldig .
kirkegård billede af Anton Chernenko fra Fotolia.com
Advarsler

en Afslut krav gerning kan ikke indleveres til ejendommen, hvis en begravelse allerede har fundet sted.Dette omfatter grupper af plots.Hvis der er syv grunde, der ejes af koncessionsgiver og én plot har en internering, kan de resterende seks parceller ikke overføres til en anden person.Afslut påstand gerninger er kun berettiget på ledige alvorlige rum.

Hvis der er opstået begravelse en Afslut krav gerning kan ikke udføres .
familie gravsted.Billede af Tom Oliveira fra Fotolia.com
196
0
6
Andre Love