Definition af en finansieringsoversigt Audit

Definition af en finansieringsoversigt Audit Jamie M. Kisner

en finansieringsoversigt revision er en revision afsluttes med en statsautoriseret revisor, der er uddannet til at lede efter GAAP overholdelse.Derfor er dette ikke noget, der kan udføres af din medarbejder revisor.Det skal udfyldes af en uafhængig CPA uden økonomiske incitamenter, end det gebyr, til at gøre overensstemmelseskontrollen.Lær mere om årsagerne til, at det eksisterer, og hvordan det forbedrer en virksomheds brand i enhver økonomisk tid.

Definition

  • Ifølge Answers.com, er det "udføres af en CPA med det formål at udtrykke en konklusion med hensyn til rimeligheden af ​​oplysningerne i regnskabet. Er Revisionen arbejde udført ioverensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) og omfatter de anmeldelser af interne kontroller, tests og verifikation af data og andre aktiviteter af revisor skønnes nødvendige. "Disse principper pålægges at dække indtægtsføring, balancepost klassificering og udestående aktie målinger.GAAP kræver regler, når rapporte

    ring af finansielle data via årsregnskabet.Dette kunne blive anmodet af IRS, hvis der er mistanke om ulovligheder eller fejl.

Funktion

  • En revision er designet til at beskytte aktionærerne fra upålidelige oplysninger.Ifølge revisionsfirma, Price Waterhouse Cooper, den "finansielle rapport indeholder en balance, en resultatopgørelse, en opgørelse over ændringerne i egenkapitalen, en pengestrømsopgørelse og noter indeholdende en oversigt over væsentlig anvendt regnskabspraksis samt andre forklarende noter."Bernie Madoff er et godt eksempel, hvorfor denne proces er værdifulde for erhvervslivet.Han var i stand til at puste indtjeningen, fordi han havde falske oplysninger produceret og aldrig revideres det korrekt.Typisk årsregnskab er underlagt revision, men foreløbige opgørelser er ikke.For at genoprette tilliden, skal virksomhederne vise, at de er værdige til tillid ved at være forestående om undersøgelser.

Fordele

  • en finansieringsoversigt revision kan øge mærke af selskabet.Det kan give arbejdere, aktionærer og offentligheden en sikker fornemmelse mod en virksomhed, der er i overensstemmelse med en revision finansieringsoversigt.Gennemsigtigheden er noget, der er ønsket af regeringen for børsnoterede selskaber, og det kan være godt for private virksomheder, også.Dette kan bygge integriteten i virksomheden for at sikre arbejdere erkende, at deres finansielle vil blive kontrolleret.Ærlighed og mere ansvaret deles mellem toppen og bunden.Revisioner gør det svært for en CEO til at kræve, at hun ikke kender den finansielle sundhed i selskabet, hun opererer.IRS vil være mindre tilbøjelige til at revidere en virksomhed, der altid giver en uafhængig revision, der er selvpålagte.Efter alt, hvis alt giver mening, er der ikke meget at bekymre sig om i alle tilfælde.

Historie

  • Ifølge en erklæring i Wise Geek, "Offentlige optegnelser viser, at finansiel revision har eksisteret siden 1314. Men før 1930'erne, blev der ikke selskaber eller virksomheder juridisk forpligtet til at afholde audits. I 1934, USA Securities Exchange Act gjorde det et lovkrav for alle offentlige handelsselskaber at være økonomisk revideres. "Dette indikerer, at den finansielle revision har en plads i ethvert samfund, der ønsker sikre transaktioner.Årsregnskabet er afsluttet ved udgangen af ​​regnskabsåret, og en opfølgning revision, kan være afsluttet, også.

Potentiel

  • Færdiggørelse en revision regnskab kan medføre forbedrede samlede økonomiske forhold.Mange mennesker har forladt aktiemarkedet på grund af manglende ansvarlighed i virksomheder, der har mistet mange penge.Med tiden kan denne uheldige tendens vende rundt med professionelt gennemført finansielle revisioner.Private virksomheder er aldrig revideres årligt, men dette kunne øge deres potentiale for kontante infusioner fra eksterne investorer.En investering i integritet potentielt kunne redde de økonomiske virkninger af mange virksomheder.

Ressourcer

  • Wise Geek
314
0
1
Finansiel Planlægning