Sådan bruges Dummy variable i Excel regression

Microsofts populære Excel-program har kapaciteter dataanalyse, der omfatter ledende regressionsanalyse med dummy-variabler.Dummy variable er kategoriske variable numerisk udtrykt som 1 eller 0 for at indikere tilstedeværelsen eller fraværet af en bestemt kvalitet eller kendetegn.Excel kræver ingen særlige funktioner, når en regression model indeholder en dummy variabel blandt de uafhængige variable.Men regressionsmodeller med afhængige dummy variable kræve yderligere tilføjelsesprogrammer, programmer, der udvider Excels muligheder og funktioner.

regression med dummy-variabler Brug Excel

  • Indlæs dataanalyseværktøj fra Excel add-ins, der indgår i alle versioner af Excel.Du skal gøre dette for at gennemføre en regression eller enhver anden form for dataanalyse.Hvis du klikker på "Funktioner" åbner en drop-down menu.Vælg "Tilføj-ins" og fra den menu, der åbnes, skal du kontrollere "Analysis ToolPak" og klik "OK"."Data Analysis" skal vises i din menuen.

  • Indtast de data, du vil bruge til din regression i et Excel-regneark, kodning eventuelle dummy variabler med værdien 1 eller 0, afhængigt af om motivet har den egenskab pågældende.Køn er et eksempel på en dummy variabel, da en undersøgelsens emner kan kun være mand eller kvinde.En undersøgelse af college optagelsesprøve scoringer, der omfattede forsøgspersonernes køn, for eksempel, kan kode kvindelige studerende med en 1. Brug dummy variabler blandt dine uafhængige variable kræver ingen særlige funktioner i Excel.Husk, at hvis en dummy variabel har kun to kategorier (såsom mandlig eller kvindelig), der kun er brug én variabel til at repræsentere de to kategorier.

  • Code kategoriske variable med flere end to kategorier som flere dummy-variabler, og sørg for antal variabler er én mindre end antallet af kategorier (n-1, statistisk set).For eksempel kategori etnicitet udtrykt som fem niveauer (hvid, sort, Asiasisk, American Indian) ville kræve fire separate dummy variabler.For eksempel, hvis du studerede kollegium optagelsesprøve scoringer, kan du oprette følgende dummy variabler: sort, Hispanic, asiatiske og amerikanske indiske, kodning hver en 1, hvis den pågældende studerende passer, at etnisk kategori.

  • Udvid Excel evne til regression med dummy variable med et tilføjelsesprogram, der vil gøre det muligt for programmet at foretage regressioner med dummy afhængige variable.Et sådant program er XLStat, købes og downloades fra maker, Addinsoft.Programmer som dette gør det muligt at foretage regressioner, hvor den afhængige variabel tager værdier eller enten 1 eller 0.

Tips & amp;Advarsler

  • En almindelig fejl blandt begyndere er at bruge så mange dummy-variabler, som der er kategorier (såsom for eksempel to dummy variabler for mandlige og kvindelige).En sådan fremgangsmåde ville skabe multikollinaritet hvor to uafhængige variable er stærkt korreleret, hvilket gør det næsten umuligt at bestemme deres særskilte virkninger på den afhængige variabel.Husk, at antallet af dummy-variabler altid bør man mindre end antallet af kategorier.

Ressourcer

  • Mere om dummy variable
  • XLStat til Excel
119
0
0
Microsoft Excel