Pligter Social Club Officers

Club officerer motivere og coach medlem mod klubbens mål. Design Pics / Design Pics / Getty Images

Social Club officerer spiller en væsentlig rolle i at yde ledelse til medlemmerne gennem motivation og coaching.Derudover hver sociale officer er en del af et team af officerer, som administrerer klubbens og vejledning medlemmer til at opfylde klubbens mål.Det styrende organ officerer består typisk af en klub præsident, vicepræsident, sekretær og kasserer.Selvom hver klub kan have sin egen processuelle håndbog, der skitserer en effektiv klub lederskab, de centrale opgaver, der vedrører hver enkelt officer delegeret position forbliver de samme.

Det styrende organ

  • Som en klub officer, er du ansvarlig for specifikke opgaver, der relaterer til din position.Men ud over den dag-til-dag ledelse af en social klub, klub officerer skal også arbejde sammen som et team til at fremme kammeratskab, etablere, og håndhæver regler og bestemmelser og løse konflikter, der opstår mellem medlemmer.Derudover skal du arbejde sammen om at planlægge klubbens arrangementer

    og uddelegere ansvar til frivillige.Social klub officerer, der hører til i hele verden klubber skal også forberede og fil papirarbejde for klubben hovedkvarter.

Presidential Officers pligter

  • Klubben præsident er ansvarlig for den overordnede drift af social klub.Hun dirigerer alle klubbens møder, delegerer opgaver til alle andre officerer, og fører tilsyn med valg til vicepræsident, sekretær og kasserer.Præsidenten kan aflægge rapport til et hierarki som et rådgivende råd, direktion, verden hovedkvarter, eller den studerende kontor, afhængigt af hvilken social klub hun tilhører, og holde up-to-date-filer.Under præsident er den vicepræsident, der handler på vegne af den præsidentielle officer i samme kapacitet, hvis hun ikke kan udføre sine opgaver.Endvidere har nogle sociale klubber har yderligere næstformænd, der erstatter den sekretær og kasserer, eller som fører tilsyn områder som klubbens standarder, medlemskab, uddannelse, public relations, programmering og drift.

Sekretær og kasserer hverv

  • Sekretæren håndterer korrespondance og vedligeholder alle klubbens poster, herunder: club mødereferater, deltagelse, valg, medlems-adresser, telefonnumre og klub-konti.Selv nogle klubber kombinerer sekretæren rolle med kasserer, en dedikeret sekretær indsamler klub kontingent, vender dem over til klubben kasserer, og lejlighedsvis hjælper vicepræsident så godt.Kassereren administrerer klubbens bankkonto ved at deponere alle penge i en særlig konto og ved at betale autoriserede regninger.Han fastholder ind- og udbetalinger, og udarbejder finansielle rapporter såsom arkivering skat dokumenter og holde up-to-date finansielle poster.

nyvalgte officerer

  • Hvis du er en nyvalgt klub officer, kan du have mange spørgsmål om din rolle;læse klubbens håndbog er et godt sted at begynde.Desuden vil klubben håndbog fungere som en vejledning i hele din sigt.En indledende møde med kolleger officerer vil kaste lys over aktuelle projekter eller problemer, der kan kræve din umiddelbare opmærksomhed.Derudover et uformelt møde tillader klub officerer til at planlægge og se fremad.Som nyudnævnt officer, deltage eventuelle uddannelsesseminarer, der tilbydes af klubben, og sørg for at modtage papirarbejde eller filer, som er vigtige for din position.

340
0
1
Andre Organisationer