Hvordan til at vurdere din egen hus

Ud af tre udbredte værdiansættelsesmetoder tilgange , markedet og indkomst tilgang er mest realistisk for en ikke- professsional at udføre. Inti St Clair / Blend Images / Getty Images

Hjem vurdering kan være temmelig kompliceret og er bedst at overlade til fagfolk, men ved at samle op på de rigtige markedsindikatorer og ved at bruge sund fornuft og standardprocedurer,du står en god chance for at tilnærme dit hjem markedsværdi.Som med alt, jo mere data, du indsamler, og jo mere tid du analysere det, jo mere lyd resultatet blive.Start med at søge på nettet for egentlige vurdering rapporter for sammenlignelige ejendomme at lære fra.

Marked Approach

 • Hvis du ser en masse af bolighandler foregår i dit område, den markedsbaserede strategi vil sandsynligvis være den nemmeste at udføre.Denne tilgang tager information fra sammenlignelige hjem salg og anvender disse data med salget målinger til dit hjem.Brug data fra transaktioner med hjem som kan sammenlignes med jeres med hensyn til beliggenhed, kvalitet og andre faktorer.Anskaf priser transaktionsomkostninger og hver hjemmets firkantede optagelser tal, og dividere førstnævnte af sid

  stnævnte til at bestemme markedsdata på hjemmebane værdi per kvadratfod.Hvis firkantede optagelser er ikke tilgængelig for de sammenlignelige transaktioner, anvende antallet af badeværelser og soveværelser som et grundlag for sammenligning.Du kan også bruge grove skøn til estimering firkantede optagelser ved at bruge dit eget hjem som en referenceramme, og amt bedømmere ofte give disse oplysninger online.Sørg også for at tage højde for forskelle i partiets størrelse.

Market Approach - Value Forsoning

 • Hvis du var i stand til at få firkantede optagelser oplysninger, beregne gennemsnit og median pris per kvadratfod multipla og begynde at justere dem opad eller nedad for kvalitative faktorer.Disse omfatter alder og kvalitet, antallet af træer i gården, svømmehaller og andre hjem forbedringer.Vurdering er lige så meget kunst som videnskab.Heldigvis er du arbejder med store tal, så med hver enkelt justering, bør procent af markedet samlede værdi ikke være for stor, hvilket minimerer effekten af ​​enhver vildfaren anslå, du måtte have gjort.Hvis du ikke var i stand til at få firkantede optagelser oplysninger, skal du bruge comps som en mindre kvantitativt stiv vejledning til at komme op med en baseline-værdi, som du kan gøre dine kvalitative justeringer.

Indkomst Approach

 • Indtægten tilgang vil være vanskeligere at gennemføre.Men den stigende tendens i udlejning af multi-familieboliger gør denne tilgang stadig mere relevant.Det ultimative beregning, du skal udføre, er at dividere markeds- leje satser målt i dollar med en kapitalisering sats.Kapitalisering satser er udtrykt som decimaltal eller procenter.Så for eksempel, hvis et hjem marked lejeprisen er $ 10.000 om året, og det passende kapitalisering sats er 10 procent, hjemmet markedsværdi er $ 10,000 divideret med 10 procent, eller $ 100.000.

Indhentning bogstaver Priser

 • Søg online for nuværende vurdering rapporter i din lokalitet, der inkluderer en indtægt tilgang, hvorfra man kan få kapitalisering satser.Disse kan også være tilgængelige online via medarbejdersamtaler og konsulentfirmaer, som ofte offentliggøre disse data online i nyhedsbreve.Fordelen ved at bruge disse kilder er, at en fast ejendom vurdering udarbejdet af en professionel bør indeholde en stærk analyse og gennemgang af, hvordan satsen blev beregnet.Du kan også kontakte dit amt ejendomsskat vurderingsmand for denne information.Denne metode er uformelt kendt som undersøgelsesmetode.Hvis du føler, at bruge en ejendomsmægler kapitalisering sats compomises dit bidrag eller "ejerskab" af vurderingen, kan du blot bruge det som en tilregnelighed check.

Asset Approach

 • Aktivet tilgang er baseret på princippet om substitution.Udgangspunktet er, at hjemmet er værd uanset genanskaffelsesværdi.Denne information kan være vanskeligt at opnå, men du kan bruge få estimater fra hjem bygherrer bekendt med det lokale marked.Omkostningerne til at bygge et hjem vil variere baseret på mange faktorer såsom locale, transport og administrative omkostninger.

  Marked cap satser kan beregnes ved at dividere et hjem årlige lejeprisen ved sin fair markedsværdi. Marked cap satser kan beregnes ved at dividere et hjem årlige lejeprisen ved sin fair markedsværdi.

Ressourcer

 • Vurderingen Institute: AI Home Page
 • Key Realty og Vurdering: Beboelsesejendomme Rapport
737
0
2
Andre Real Estate