Hvad er fordelene ved Corporate Governance ?

Corporate governance består af et sæt af processer, politikker og love, der påvirker den måde, hvorpå et selskab administreres.Corporate governance giver betydning for aktionærernes velfærd og omfatter også forholdet mellem det strategiske mål for virksomheden og dens interessenter.Dette forhold bidrager til at opretholde aktiviteten i en længere periode.

Forstørrelsesglas over stok diagram .
(Weim / iStock / Getty Images)
Management

God selskabsledelse tillader endda udenforstående at vurdere selskabet på, hvor godt det er at blive styret.Kernen i corporate governance er dets gennemsigtighed og offentliggørelse principper.En fordel med corporate governance er, at fordelene er målbare.God selskabsledelse sikrer højere værdiansættelse markedet.Governance initiativer Corporate bør sikre, at bestyrelsen for kontrol og styring tage de nødvendige skridt, der er i den bedste interesse for selskabets virksomhed.

Manager.
Digital Vision. / Photodisc / Getty Images
Gennemsigtighed

Selskabsledelse tilskynder til mere gennemsigtighed

i forretningen, og derved opnå tillid sine interessenter.Denne gennemsigtighed er bragt frem ved at forbedre adgangen til kapital og de finansielle markeder.Rejse kapital også bliver lettere på grund af den støtte, virksomheden tjener fra sine interessenter.Asset diversificering gennem fusioner og opkøb er gjort lettere med en virksomhed, der følger god selskabsledelse.Corporate governance-praksis fremmer et system for intern kontrol, hvilket igen fører til bedre avancer.Således for en virksomhed, governance initiativer virksomhedernes gør det muligt at tiltrække aktieinvestorer.Virksomhedens værdien af ​​selskabet forøges ved at vedtage god virksomhedsledelse.Hvis to virksomheder har tilsvarende finansielle poster, institutionelle investorer foretrækker at investere i den, der har vist en dokumenteret som en godt styret virksomhed.

Rådgivning om investeringer.
Jupiterimages / Creatas / Getty Images
Fordele til aktionærer

Gode governance initiativer virksomhedernes kan hjælpe bestyrelsen for kontrol og ledelse til at handle om mål, der er i den bedste interesse for både virksomheden ogaktionærerne.Aktionærerne har også større sikkerhed på de investeringer, de har foretaget på grund af den gennemsigtighed og adgang til investeringer detaljer.Aktionærerne er bedre informeret om alle vigtige beslutninger i ledelsen, såsom salg af aktiver og ændringer af artiklerne.

Forretningsmænd rystende hænder .
Creatas Images / Creatas / Getty Images
Fordele til den nationale økonomi

Hvis et land har et ry for sin stærke governance praksis, dette fører til større tillid investorerne, hvilket igen førertil et godt flow i kapital.Standarderne rapporterings- og regnskabsmæssige vedtaget af landet er også en vigtig faktor for at bringe i investeringer.Således kan god praksis corporate governance være gavnligt for ethvert lands nationale økonomi.

Økonomiske diagrammer på tablet .
shironosov / iStock / Getty Images
893
0
5
Folkesundhed