Hvordan virker et forsikringsselskab Set Reserver ?

Statslige love tillader ikke forsikringsselskaberne til at investere reservefonde . Frizzantine / iStock / Getty Images

Reserver afspejler et forsikringsselskab betalingsevne fordringer på kravet afsluttende dato.Alle typer af forsikringer, herunder liv, sundhed og auto, har reservekrav.Statens forsikring afdelinger sæt reservekravene i staten forsikring kode.Disse beløbe typisk til omkring 10 procent til 12 procent for et forsikringsselskab årlige omsætning, ifølge Fineweb.com.

Faktorer i statslige-mandat reservekravene

  • State forsikring afdelinger overveje lignende grundlæggende faktorer i beregning af reservekravene.Disse omfatter antallet af forsikringstagere i staten, det samlede beløb i dollar af potentielle fordele og det samlede beløb for indtægter.En kompliceret beregning reserve formel bestemmer mindste procentvise andel af den samlede omsætning, at forsikringsselskaberne skal holde i reserve.Men det betyder ikke, de enkelte forsikringsselskaber overholder statslige forsikring kode standarder blot ved at opretholde mindstereserver.I stedet er faktiske reservekr

    av ofte meget højere end minimum.

data Organisation

  • Nøglen til indstilling præcise reserver ligger i indsamling og organisere den rigtige type og mængde af prædiktive data.Underwriters starte typisk ved at gruppere krav, der ligner hinanden, både i egenskaber og i størrelse.Dog skal påstand grupper være stort nok til at producere den mængde data, der er nødvendige for at sikre, at beregningerne - og deraf følgende tab udvikling mønstre - er statistisk pålidelige.For at opnå dette, kan forsikringsgivere organisere data i henhold til branche, såsom auto forsikring, og den type dækning, såsom fysisk skade.En anden mulighed er at organisere data ifølge krav størrelse, såsom gruppering krav alt efter om de er under eller over et bestemt beløb i dollar.

Tabular Skøn

  • Underwriters bruger ofte alder og sandsynlighedstabeller at beregne ulykke, sundhed og arbejdstagernes kompensation forsikring reserver.Tabelform reserve beregninger typisk anvendelse på alle fordringer i en bestemt kategori.For eksempel kan en underwriter basere en arbejdsskadeforsikring reserve for hændelig død fordringer på række politikker, der er udstedt, samt tabelform oplysninger såsom fordelen niveau, sandsynligheden en efterlevende ægtefælle vil gifte sig igen, og i alderen længstlevende ægtefælleog eventuelle mindreårige børn.

Gennemsnitlig Værdi Metode

  • Den gennemsnitlige værdi metoden anser alle krav i en bestemt kategori stadig åbne i slutningen af ​​indeværende regnskabsår at sætte en pr politisk reserve for det kommende regnskabsår.For eksempel antager 10 Bilforsikring sager erstatningsansvar fra 2013 og stadig er åbne ved udgangen af ​​regnskabsåret - tre i gennemsnit $ 5000 hver, tre gennemsnitligt hver og fire gennemsnit $ 10,000 hver $ 8000 - og en $ 10.000 fremførsel sag fra 2012 er stadig åben.Underwriters ville sætte en auto forsikring ansvarsforsikring pr politiske reserve på 8090 $, eller $ 89,000 divideret med 11, til 2014 regnskabsår.

727
0
1
Administration Af Budget