Ledelse & Positiv Organisatorisk Kultur

lederskab Teamwork koncept: business kolleger billede af Vladimir Melnik fra Fotolia.com

Ledere bliver opkrævet med ansvaret for at udnytte indflydelsesrige og motiverende færdigheder til at igangsætte og gennemføre forandringer.Fra små virksomheder til hele lande, er ledere valgt til at være rollemodeller for positiv adfærd, og bane vejen for glidende overgange.Af denne grund, virksomheder beskæftiger effektive ledere til en positiv indflydelse organisationskultur.

Organisatorisk Kultur

  • Ifølge marts 2008 spørgsmålet om "T + D" tidsskrift for, Dorian LaGuardia definerer organisationskultur som værende identitet adfærdsmæssige og begrebsmæssige ligheder, der deles blandt kolleger.Organisationskulturer er ikke så omfattende som personlige kulturer, men de stadig påvirke medarbejdernes adfærd, tendenser, personligheder og kommunikationsstil.Organisationskultur ofte etablerer hvordan tingene "virkelig er" eller "burde være."Som sådan er det en meget fortolkende måde at betragte en organisation, og kan

    være positiv eller negativ.

Effekter

  • Studiet af organisationskultur tyder på, at der er flere typer af ledelsesstil, der kan påvirke en organisation til at vokse i en eller anden retning.I Dorian LaGuardia artikel i marts 2008 spørgsmålet om "T + D," Det er den teori, at medarbejdere, der arbejder for en organisation har potentiale til at være både katalysatorer for forandring, såvel som et stort vejspærring for vækst og udvikling.Hvad det i sidste ende kommer ned til, er, hvordan en organisations ledere er i stand til at påvirke medarbejderne og skabe en vision for virksomheden.

Impact

  • organisationskulturer er fleksibel og kan nemt ændres, når den rigtige type leder tager tøjlerne.For at opnå positiv organisationskultur, skal en leder først forstå den organisatoriske kultur, der eksisterer i øjeblikket.Ved at lære hvordan medarbejderne fortolker vejledere, ledere eller de generelle processer i virksomheden, kan en leder udvikle en ledelse strategi eller stil, der vil være effektiv.

Leadership

  • indflydelsesrige ledelse er nøglen ledelsesstil for at opnå positiv organisationskultur.I nummer af August 2006 "Rough Notes," Hamid Mirasalimi og Maureen Hunter forklare, at indflydelsesrige ledelse fokuserer på at påvirke andre i modsætning til en tilgang af tvang.De hævder, at denne ledelsesstil har en indvirkning på organisationskultur, fordi det skaber tilhængere, der ønsker at følge, i stedet for at tvinge folk til at følge, der ikke ønsker at være følgende.Personlige værdier spiller en vigtig rolle i indflydelsesrige lederskab.Ved at demonstrere kvaliteter som autenticitet og integritet, vil medarbejderne blive tiltrukket af disse grundlæggende aktiver, og en positiv kultur kan anlægges.

Overvejelser

  • organisationskulturer har deres fordele og ulemper.Mens de kan være både bemyndigelse og motiverende for medarbejderne, kan de også hindre en organisations effektivitet.Når medarbejderne bliver fortrolig med en bestemt rytme, hvor de arbejder, kan det skabe en stagnerende miljø i form af bevægelse og progression.Dette er en af ​​farerne ved organisationskultur.Den gode nyhed er dog, at disse kulturer kan tilpasses til ændringer over tid, og er som regel i stand til at omfavne positive lederskab transformationer.

969
0
1
Håndtering Medarbejdere